UBND tỉnh Thông báo về việc điều chỉnh một số hoạt động tại Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021

15:15, Thứ Tư, 28-4-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 28/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 51/UBND về việc điều chỉnh một số hoạt động tại Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021.

Thông báo nêu rõ: Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 31/KH UBND về việc tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021. Theo đó, Lễ hội “Thống nhất non sông” và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 05/5/2021 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 về phòng, chống dịch COVID-19; UBND tỉnh Quảng Trị thông báo:

Dừng tổ chức Lễ hội theo Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 09/02/2021 và Giấy mời số 108/GM-UBND ngày 15/4/2021, Giấy mời số 121/GM-UBND ngày 23/4/2021, Giấy mời số 130/GM-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Đối với Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông”: Điều chỉnh giảm thành phần tham gia để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hội nghị hợp tác phát triển Du lịch và Chương trình Famtrip giới thiệu các khu điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử: Tiếp tục tổ chức theo kế hoạch và sẽ có phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID 19 theo quy định.

Chung kết Cuộc thi Đại sứ Du lịch Quảng Trị: Thay đổi địa điểm, không tổ chức Khu Dịch vụ Du lịch Cửa Việt, sẽ tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh để hạn chế số lượng người tham gia, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Một số hoạt động vẫn tiếp tục tổ chức để phục vụ du khách như: Giới thiệu các nông sản phẩm đặc trưng của các địa phương; văn hóa ẩm thực; Hội thi đầu Bếp giỏi tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhưng hạn chế về số lượng người tham gia để đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các hoạt động tạm dừng tổ chức gồm: Giải Đua thuyền truyền thống; Hội Bài chòi; Chương trình nghệ thuật “Biển gọi” – Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021; Bắn pháo hoa tầm thấp; Hội đu, Kéo co, Đẩy gậy; Lễ hội bia; Giải Việt dã và Giải Bóng chuyền bãi biển; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phố biển: trình diễn nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc đường phố.

Các hoạt động tạm dừng tổ chức sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp.

Hồng Hà

Các tin khác