Triển khai Kế hoạch về mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý địa bàn tuyến biên giới

17:49, Thứ Năm, 29-4-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 28/4/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị triển khai Kế hoạch số 71/KH-UBND tỉnh ngày 31/3/2021 về việc mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt Nam- Lào tỉnh Quảng Trị.


Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyến biên giới Việt Nam- Lào thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn gia tăng, có xu hướng trẻ hóa, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2020, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 199 vụ/264 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 47 vụ/48 đối tượng so với năm 2019). Trong quý I/2021 phát hiện và bắt giữ 79/105 đối tượng (tăng 22 vụ/25 đối tượng so với quý I/2020) về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tính đến tháng 3/2021, toàn tỉnh có 101/125 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy với 1.699 người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có 1.204 người dưới 30 tuổi, chiếm 70,9%. Tình hình trên tác động phức tạp, tiêu cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, đe dọa, ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Với mục đích nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung công tác chỉ đạo, biện pháp, nguồn lực để phát động phong trào toàn dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiểm soát tình hình ma túy và tội phạm ma túy…Đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng công an làm nòng cốt tham mưu tổ chức thực hiện và phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn…ngày 31/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt Nam- Lào. 

Theo đó, tỉnh sẽ chọn xã Đakrông (huyện Đakrông) và thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) có tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy làm điểm tổ chức vận động tập trung để tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Hội nghị đã triển khai 7 biện pháp mà Kế hoạch số 71/KH-UBND tỉnh tập trung thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt Nam- Lào.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định, Kế hoạch Số 71/KH-UBND của UBND tỉnh đã tập trung mạnh vào các biện pháp phòng ngừa từ cơ sở, lấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm nền tảng nhằm tạo chuyển biến từ mỗi người dân, mỗi gia đình, bản làng trong nhận thức, ý thức chấp hành đến hành động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Để kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh cùng chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp cần tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Kế hoạch số 71/KH-UBND. Người đứng đầu mỗi địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Đối với lực lượng công an cần phát huy tinh thần chủ động, vai trò nòng cốt, chủ công trong tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch. Huy động đồng loạt các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các ngành, địa phương cụ thể hóa kế hoạch tại mỗi địa bàn đảm bảo phù hợp, hiệu quả…Đồng thời phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông triển khai các biện pháp truyền thông, tuyên truyền, giáo dục cao điểm về phòng chống ma túy; xác định đúng các loại đối tượng, địa bàn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy để phát huy hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn. Chú trọng công tác vận động tranh thủ, sử dụng hạt nhân là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số , các chức sắc, chức việc trên địa bàn. Phối hợp thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, giáo dục tại cơ sở, đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; phối hợp tổ chức các phiên tòa lưu động để nâng cao hiệu quả giáo dục răn đe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông cần căn cứ vào tình hình thực tiễn mỗi địa bàn chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp với lực lượng công an, các ban, ngành chức năng triển khai các nội dung, giải pháp theo tiến độ đề ra. Trên cơ sở kết quả bước đầu tại các địa bàn điểm được lựa chọn, 2 huyện chủ động triển khai nhân rộng ở các địa bàn khác có tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy để từng bước giải quyết triệt để, căn cơ với vấn nạn ma túy trên địa bàn.

Hồng Hà

Các tin khác