Quảng Trị: Nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán Trung ương và bằng 497,2% so với cùng kỳ năm 2020.

16:31, Thứ Sáu, 28-5-2021

(Web Quảng Trị) Giám đốc sở Tài Chính Lê Thị Thanh vừa cho biết, nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 640,552 tỷ đồng/dự thu 480 tỷ đồng, đạt 133,4% dự toán địa phương, đạt 133,4% dự toán Trung ương và bằng 497,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 23/5/2021 (kết xuất 24/5/2021) là: 2.175,478 tỷ đồng/dự thu 3.450 tỷ đồng, đạt 63,1% dự toán địa phương và 76% dự toán Trung ương, bằng 175% cùng kỳ năm 2020. Trong đó: thu nội địa đạt 1.528,099 tỷ đồng/dự thu 2.970 tỷ đồng, đạt 51,5% dự toán địa phương và đạt 64,2% dự toán Trung ương, bằng 140,3% cùng kỳ năm 2020.

Ngân sách địa phương hưởng 1.377,632 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán địa phương và đạt 68,1% dự toán Trung ương, bằng 143,9% cùng kỳ năm 2020. Loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu ngân sách địa phương đưa vào cân đối là 791,768 tỷ đồng/dự thu 1.600,7 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán địa phương, đạt 53,4% dự toán Trung ương, bằng 148,2% cùng kỳ năm 2020.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác