Phiên họp thứ 57, Thường trực HĐND tỉnh khoá VII 

16:42, Thứ Sáu, 28-5-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 28/5/2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cùng các Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 57 của Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất kế hoạch tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VIII. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự phiên họp.

Theo kế hoạch, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị dự kiến sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử trong 1 buổi, khoảng thời gian từ 5-10/6/2021 nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử; tìm ra nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp. 

Kế hoạch đưa ra 2 phương án tổ chức gồm: phương án 1 tổ chức trực tiếp và phương án 2 tổ chức theo hình thức trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh Covid còn diễn biến phức tạp. Kế hoạch yêu cầu việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải tiến hành nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng theo tiến độ đề ra.

Phiên họp cũng nghe Văn phòng HĐND tỉnh trình bày về dự thảo nội dung kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá VIII. Theo đó, Kỳ họp thứ nhất dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 10-15/6/2021. Nội dung kỳ họp tập trung kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; xác nhận số lượng ủy viên các ban HĐND tỉnh; thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và một số nội dung khác.

Các đại biểu tham dự phiên họp đã tham gia ý kiến, cơ bản thống nhất với những nội dung đề ra. Đồng thời đề xuất trong tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp nên nghiên cứu cách thức tổ chức phù hợp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, cho đến thời điểm này, có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp góp phần làm cho tinh thần, ý chí của toàn dân phấn khởi, kỳ vọng tỉnh sẽ đạt thành tựu kinh tế- xã hội đề ra ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất kế hoạch thời gian tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trong khoảng thời gian từ 5-10/6/2021; thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 trong khoảng thời gian từ 10-15/6/2021.

Đối với việc hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác bầu cử, Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban Bầu cử tỉnh chú trọng đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử và năng lực vận động quần chúng nhân dân, nhất là trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đối với các nội dung kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh sẽ tập trung vào kiện toàn các chức danh bầu cử thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo luật định. Đồng thời, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của năm 2021. Do đó, đề nghị các bộ phận liên quan sớm hoàn thành các nội dung trình kỳ họp đảm bảo quy trình theo luật định, UBND tỉnh đề xuất các danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp năm 2021. Thống nhất trong điều kiện Covid -19 diễn biến phức tạp như hiện nay sẵn sàng 3 kịch bản tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc tổng kết bằng văn bản, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh để tổ chức phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hồng Hà

Các tin khác