Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

20:5, Thứ Bảy, 29-5-2021

(Web Quảng Trị) Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Nghị quyết số 71/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Toàn tỉnh có tổng số 466.811/467.908 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 16 đơn vị bầu cử; tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt ở mức cao, đạt 99,77%. Có tổng số 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu. Quá trình bầu cử, không phát sinh các khiếu nại, tố cáo hoặc vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử…

Phạm Mỹ Hạnh

 

Các tin khác