Triển khai công tác chuẩn bị diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Triệu Phong

6:15, Thứ Tư, 14-7-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 13/7/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng các ngành chức năng liên quan đã có cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tại huyện Triệu Phong năm 2021.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo diễn tập PCLB-TKCN huyện Triệu Phong, đợt diễn tập lần này dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021, đến nay huyện đã chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị cơ bản, nội dung cần triển khai để bước vào đợt diễn tập theo đúng kế hoạch.

Nội dung đợt diễn tập gồm 3 giai đoạn: Vận hành cơ chế, thực binh xử trí tình huống, rút kinh nghiệm diễn tập. Địa điểm diễn tập tại hội trường Huyện ủy Triệu Phong và xã Triệu Phước (huyện Triệu Phong).

Đợt diễn tập sẽ huy động sự tham gia của cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; lực lượng huyện, dân quân các xã cùng với hệ thống các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu buổi diễn tập.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia diễn tập; đảm bảo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời  yêu cầu trong quá trình triển khai diễn tập thực binh cần tổ chức nhanh gọn, chính xác, đặc biệt không chủ quan, quản lý tốt các tình huống và sẵn sàng cơ động trước những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân hiểu được tầm quan trọng của đợt diễn tập từ đó nêu cao ý thức, trách nhiệm các thành phần tham gia diễn tập.

Ban chỉ đạo PCLB-TKCN huyện Triệu Phong cần bổ sung và thay đổi một số nội dung sát với thực tế, đảm bảo an toàn trong phòng dịch Covid-19 để buổi diễn tập đạt hiệu quả cao nhất.

Tiến Nhất

Các tin khác