Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

20:9, Thứ Tư, 14-7-2021

(Web Quảng Trị) Sáng 14/7/2021, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 5, khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để bàn và quyết định nội dung Kết luận của Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021 với điều kiện phải thực hiện hiệu quả cao các nhiệm vụ, vừa tiếp tục tái thiết sau thiên tai năm 2020, vừa đối phó với làn sóng Covid lần thứ 4 và đảm bảo khôi phục sản xuất, phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội nhưng kết quả đạt được khá toàn diện. Điều đó minh chứng cho nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Cơ bản đạt được “mục tiêu kép” và phục hồi khắc phục kinh tế sau thiên tai, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 theo tiến độ, đúng đối tượng quy định. Dự thảo Kết luận 6 tháng cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Thảo luận về các nội dung trên, các đại biểu tham dự đã tập trung cho ý kiến nhằm rà soát mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định từ đầu năm 2021; đồng thời đối chiếu với các chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ, nhất là đối với các chỉ tiêu quan trọng, cốt lõi của nền kinh tế - xã hội các dự báo sẽ khó đạt, để đưa ra các giải pháp có tính khả thi cao nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

Hội nghị cũng đã bàn và bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng như cập nhật bổ sung tình hình cụ thể của địa phương; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Việc tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Hội nghị này, cùng với việc quán triệt và thực hiện nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 3, sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí dự hội nghị trên cương vị công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, gương mẫu đi đầu thực hiện và cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra; trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: Tiếp tục nêu cao quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm Kỷ cương, trách nhiệm - thu hút đầu tư - tạo đà tăng trưởng”Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, cần tập trung xác định rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành để có giải pháp chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt, đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác