Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII nhiệm kỳ, 2021-2026

11:2, Thứ Năm, 15-7-2021

(Web Quảng Trị)  Sáng 15/7/2021,  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ ba để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì kỳ họp. Tham dự còn có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và ban hành những nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 5 năm 2021 - 2025. Đồng thời đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định một số biện pháp trong 6 tháng cuối năm 2021 để thực hiện phương châm chủ đề năm 2021 “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng” mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định.

Ngoài các nội dung quan trọng trên, kỳ họp sẽ bàn và quyết định các vấn đề quan trọng khác như quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2021; điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; chấp thuận chủ trương thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích khác để thực hiện dự án; quy định mức thu tối đa các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; bán nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 3, khoá VIII có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiến tạo sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII hướng tới mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình cao của khu vực Bắc miền Trung và cả nước. Vấn đề quan trọng là phải xác định các phương án, kịch bản tăng trưởng tốt nhất trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 rất khó lường và mong muốn nhận được những chỉ đạo, hiến kế của cả hệ thống chính trị, cử tri, nhân dân và các đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang lưu ý, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, chúng ta đang đứng trước những thách thức không hề nhỏ, đó là Quảng Trị đã thu hút các dự án đầu tư lớn nhưng tổng số vốn đầu tư toàn xã hội chưa đạt 50% chỉ tiêu, cơ cấu kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm, khu vực nông nghiệp tăng lên 3,4% (24,99%), khu vực phi nông nghiệp giảm còn 75,01%; thu ngân sách nhà nước tăng nhưng phần địa phương được hưởng thấp; giải ngân đầu tư công quá thấp; chúng ta chưa xây dựng được kịch bản tăng trưởng trong điều kiện diễn biến khó lường của dịch Covid-19 và thiên tai để đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng năm 2021. Vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan chuẩn bị và trình các báo cáo, đề án, tờ trình tiếp tục phát huy trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để quyết định tập trung các nội dung đã được xác định.

Trong phiên làm việc sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trình bày Tờ trình chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm  2021, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và các tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, nhận thức rõ tầm quan trọng của năm khởi đầu, nhằm đưa Nghị quyết  của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào thực tiễn cuộc sống, cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt và mạnh mẽ; nổ lực phấn đấu với quyết tâm cao, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nên 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả nổi bật. Đó là tốc độ tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 6,1%, cao hơn so với mức tăng của cả nước (5,64%) và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,17%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/6/2021 là: 2.646 tỷ đồng đạt 76,7% dự toán địa phương và 92,5% dự toán Trung ương, bằng 172,9% cùng kỳ năm 2020 (Trong đó thu nội địa 1.801 tỷ/2.970 tỷ đạt 60,6% dự toán địa phương). Tổng chi ngân sách địa phương đạt 3.798 tỷ đồng, bằng 41% dự toán địa phương năm 2021. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (giá hiện hành) ước tính đạt 9.250 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 42,1% kế hoạch năm. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, đảm bảo “mục tiêu kép”. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác thanh tra, kiểm tra được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tăng cường; công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đưa ra các phương án, kịch bản trong điều kiện bình thường kiểm soát được dịch bệnh và kịch bản dịch bùng phát để có những dự án tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2021. Dự kiến tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm ước đạt trên 7,85% (GRDP theo giá so sánh 2010 đạt 11.242,72 tỷ đồng) và với phương án dịch bệnh được kiểm soát tốt, tăng trưởng GRDP cả năm 2021 ước đạt trên 7% (KH 6,5-7%).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định, để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi sự nổ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp mà UBND tỉnh đề xuất cũng như ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp được xem là tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

HĐND tỉnh cũng đã nghe Ban Dân tộc tỉnh trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3. Báo cáo thẩm tra các tờ trình, đề án của các Ban HĐND tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc và Ban Pháp chế.

Phiên làm việc buổi chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập trung thời gian thảo luận. Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16/7/2021.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác