Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII: Chia 4 tổ thảo luận

10:5, Thứ Sáu, 16-7-2021

(Web Quảng Trị) Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 15/7, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành phiên thảo luận tại 4 tổ thảo luận.

Với trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá cụ thể về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Đa số các đại biểu đều nhất trí với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 mà UBND tỉnh đã đề ra cũng như góp ý các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp.

Cho ý kiến về nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh, các đại biểu đã có ý kiến đánh giá về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, ảnh hưởng do thiên tai nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đã khắc phục nhanh những khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi và phát triển nền kinh tế. Để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, các đại biểu kiến nghị tỉnh cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021. Đặc biệt là có những giải pháp mang tính đột phá đối với một số chỉ tiêu có tăng trưởng nhưng mức tăng còn thấp như tỷ lệ giải ngân mới 25%, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án trọng điểm còn chậm. Các đại biểu cũng cho rằng cần có đánh giá cụ thể hơn về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 để rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ sát tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao. Cần cụ thể hóa các giải pháp để duy trì việc kiểm soát tốt nhất dịch bệnh Covid - 19; cải thiện năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư; xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng. Phải có giải pháp quyết liệt đối với các nhà đầu tư để sớm xây dựng dự án hoặc thu hồi diện tích đất đã cấp nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác. Trên lĩnh vực đầu tư năng lượng tái tạo, đây là một nội dung được bàn đến nhiều tại buổi thảo luận tổ. Các đại biểu cho rằng, cần đánh giá một cách tổng thể và đầy đủ về tác động môi trường của các dự án điện gió hiện nay.

Một trong những vấn đề cũng được nhiều đại biểu quan tâm và được đề cập tại buổi thảo luận là xung quanh chủ trương thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng để thực hiện các dự án. Việc thực hiện cần phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cần có giải pháp căn cơ, dài hơi gắn với đảm bảo phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong đó, việc áp giá đền bù cần thỏa đáng cho người dân và đúng với quy định Nhà nước, đảm bảo về tiến độ thời gian, đảm bảo về quy hoạch chung của địa phương.

Các đại biểu cũng đề nghị cần có chính sách phù hợp đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID - 19, nhất là vấn đề việc làm cho người lao động. Liên quan đến vấn đề biên chế trong giáo dục, nhiều đại biểu cho rằng, các ngành có liên quan cần tháo gỡ vướng mắc trong việc xét biên chế cho giáo viên, giải quyết việc thừa thiếu biên chế cục bộ tại nhiều địa phương đã phản ánh trong một thời gian dài nhưng chưa thể tháo gỡ được.

Do có sự chuẩn bị khá kỹ, chu đáo các dự thảo nghị quyết nên trong thảo luận tại Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao với các nội dung nghị quyết UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ  3, HĐND tỉnh.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác