UBND tỉnh họp bàn biện pháp thúc đẩy tiến độ các dự án tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

21:8, Thứ Ba, 20-7-2021

(Web Quảng Trị) Sáng 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp với các ngành, địa phương về tình hình triển khai các dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ và Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, Ban quản lý Khu kinh tế cho biết, dự án này được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2019. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy; tổng vốn đầu tư của dự án là 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 2.143 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư gồm: Giai đoạn 1 từ năm 2018 - 2025: đầu tư 4 bến cảng, tổng vốn đầu tư 4.946 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư 750 tỷ đồng; Giai đoạn 2 từ năm 2026 – 2031: đầu tư 3 bến cảng, tổng vốn đầu tư 4.980 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư 747 tỷ đồng; Giai đoạn 3 từ năm 2032 - 2036: đầu tư 3 bến, tổng vốn đầu tư 4.308 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư 646 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công xây dựng giai đoạn 1 vào ngày 27/2/2020 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công xây dựng công trình. Hiện tại khó khăn, vướng mắc lớn nhất của dự án này là việc thu xếp nguồn vốn; còn hồ sơ thủ tục dự án tuy chậm so với tiến độ nhưng vẫn có thể giải quyết, hoàn thiện để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Về dự án Trung tâm điện khí LNG, theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG - giai đoạn 1, 1.500 MW do Sở Công Thương lập ngày 30/6/2021 cho biết, diện tích đất thực hiện dự án giai đoạn I  là 97,15 ha, trong đó cơ cấu hiện trạng đất gồm: Đất ở nông thôn và đất trồng cây hàng năm: 35,29 ha; đất rừng phòng hộ: 7,06 ha; đất rừng sản xuất: 34,76 ha; đất trồng cây hàng năm và đất khác: 23 ha; đất chưa sử dụng: 0,04 ha. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất nông nghiệp, vì vậy phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự ánphải được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Công Thương cũng đã có văn bản đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tổ hợp nhà đầu tư Công ty cổ phần tập đoàn T&T - HEC - KOGAS - KOSPO đã lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực và xem xét bổ sung dự án Trung tâm điện khí LNG Hi Lăng vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

 Sau khi nghe báo cáo của các ngành, đơn vị liên quan và phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát vốn điều lệ của các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh lập báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và các kiến nghị đề xuất liên quan. Đồng thời làm việc với Nhà đầu tư để cụ thể hóa tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 1: Từ năm 2018 -  2025 về xây dựng 4 bến cảng tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để thuận lợi cho việc tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Dự án.

Đối với dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng đây là dự án trọng điểm để quy hoạch Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng khu vực miền Trung. Để dự án sớm được triển khai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần khẩn trương phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án và lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức phù hợp, đảm bảo quy định pháp luật.

Giao sở Công Thương hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và bổ sung tài liệu giải trình đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phối hợp với các ngành, đơn vị để bổ sung hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định trong thời gian sớm nhất…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác