Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

15:31, Thứ Năm, 22-7-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 21/7/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh dự và chủ trì hội nghị triển khai thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian vừa qua, dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế- xã hội, nhất là tại các KCN, khu chế xuất, nơi có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn, ngày 1/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên; người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc…

Gói hỗ trợ của Chính phủ đối với đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh đang diễn ra. So với gói hỗ trợ lần 1 (năm 2020), gói hỗ trợ lần này theo Nghị quyết 68 được mở rộng cả phạm vi, hình thức và đối tượng hỗ trợ.

Tại Quyết định 23 quy định rõ cách thức thực hiện, thời gian tiến hành, quy trình giải quyết, cấp nào giải quyết, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Mọi trình tự thủ tục thực hiện chính sách này xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính và thời gian thực hiện để tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động sớm nhận được hỗ trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất những giải pháp để triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ. 

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chia sẻ với những khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Để chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động được triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động sớm khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ. Đồng thời phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Sở LĐ, TB&XH), UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tín dụng đối với chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, quá trình thực hiện phải đảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

Khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của NHCSXH Việt Nam.

Sở LĐ, TB&XH phối hợp với Chi nhánh NHCSXH nắm bắt nhu cầu thực tế tại địa phương, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh trong việc hỗ trợ xác minh thông tin về tình trạng hoạt động đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn; Bảo hiểm xã hội tỉnh xác nhận danh sách người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc khi người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn làm căn cứ để NHCSXH cho vay.

Cục Thuế tỉnh, cung cấp thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh quan tâm chỉ đạo UBMTTQ các cấp phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, kịp thời phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để xử lý theo quy định.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo cơ quan công đoàn các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, giúp người lao động hiểu rõ được quyền lợi mình được hưởng khi doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia vay vốn theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo việc thực thi chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách, góp phần đảm bảo tín dụng chính sách đi vào cuộc sống, hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến người lao động.

Các Hội, đoàn thể có liên quan chỉ đạo các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất để người dân thuộc đối tượng được vay vốn biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất để chính sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện; người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót, bỏ sót đối tượng hoặc để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng.

Phó Chủ tịch Hoàng Nam nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động là chính sách mới, giúp người sử dụng lao động có thêm nguồn vốn để trả lương cho người lao động, dành thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng giải quyết chính sách theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian giải quyết việc hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn người sử dụng lao động tự kê khai và tự chịu trách nhiệm với việc kê khai của mình.

Hồng Hà

Các tin khác