Quyết liệt thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

9:56, Thứ Tư, 28-7-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 27/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng chủ trì hội nghị về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phấn đấu nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, dự án theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm đạt thấp. Tính đến ngày 26/7/2021 tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư công là 773,171 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch được UBND tỉnh phân bổ và đạt 21% kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 23,6% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và đạt 20,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao; vốn ngân sách Trung ương đạt 32,3% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và đạt 21,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Có 21 dự án có tỉ lệ giải ngân dưới 25% và 8 dự án chưa giải ngân.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành thiếu chặt chẽ; một số dự án có số vốn 2020 kéo dài lớn, thực hiện giải ngân song song với việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2021; một số dự án gặp khó khăn trong thực thi theo quy định pháp luật nên không thể triển khai thi công, giải ngân nguồn vốn bố trí; tâm lý ngại giải ngân, ngại làm thủ tục thanh quyết toán vốn nhiều lần của cả chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu; cơ chế, thủ tục quản lý, thực hiện, thanh toán của các dự án ODA phức tạp, phụ thuộc rất lớn vào nhà tài trợ làm cho các chủ đầu tư bị động, lúng túng trong triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao...

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu đề nghị các đơn vị được giao quản lý vốn đầu tư công chịu trách nhiệm về thẩm quyền được giao, tập trung theo dõi tiến độ thực hiện từng chương trình, dự án; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; phải thường xuyên chủ động báo cáo các cơ quan liên quan, cấp có thẩm quyền về việc đề nghị cắt giảm hoặc bổ sung vốn; trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, mùa mưa bão đang đến gần đòi hỏi các cấp, các ngành liên quan, đặc biệt là các chủ đầu tư phải khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện các công trình, dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi các dự án đầu tư công nhằm minh bạch hóa đầu tư công trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng nặng nề của thiên tai cuối năm 2020 nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2021 có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết qủa đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng bên cạnh những nguyên nhân khách quan còn có những nguyên nhân chủ quan là các đơn vị chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn nhiều hạn chế về năng lực tổ chức thực hiện, quản lý dự án cũng như việc giải ngân vốn đầu tư công; việc phối hợp giữa các ngành, các địa phương thiếu chặt chẽ...

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong các tháng còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, tạo ra nguồn động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đẩy mạnh vốn đầu tư công là một trong những yếu tố then chốt, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; hoàn thành thắng lợi mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp và các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; các sở, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, các rào cản nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; chấn chỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong quản lý nhà nước, thẩm định hồ sơ, hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh để cùng các địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án; giao các Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phụ trách lĩnh vực trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải nêu rõ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý; trường hợp không đảm bảo tiến độ giải ngân phải đề xuất điều chuyển vốn ngay cho các dự án khác có nhu cầu. Giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học tỉnh triển khai ứng dụng phần mềm  theo dỏi thời gian xử lý văn bản để góp phần đốc thúc, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ  phối howpk thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hồng Hà

Các tin khác