Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra tình hình bồi lấp sông Hiếu đoạn qua thị trấn Cửa Việt

9:25, Thứ Năm, 29-7-2021

(Web Quảng Trị) Sáng 28/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã có chuyến kiểm tra tình hình bồi lấp sông Hiếu đoạn qua thị trấn Cửa Việt ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và tiến độ xây dựng các khu tái định cư do huyện Gio Linh làm chủ đầu tư. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Gio Linh và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, sở Giao thông Vận tải chủ trì và thống nhất với các ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh giao UBND huyện Gio Linh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện xây dựng công trình dự án nạo vét khu nước trước bến cá chợ Cửa Việt và giao UBND huyện Gio Linh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đầu tư theo quy định.

Nhằm kịp thời nạo vét luồng lạch đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của bà con ngư dân hoạt động sản xuất và ra vào các khu neo đậu, các ngành, đơn vị liên quan cũng đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT và UBND huyện Gio Linh nhanh chóng triển khai thực hiện các dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền của bà con ra vào cảng.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại văn bản số 1516/UBND-NN ngày 23/4/2021 về việc rà soát, đề xuất lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành việc rà soát, xây dựng dự thảo “Báo cáo rà soát, đề xuất lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh sớm trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt ban hành Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để giải quyết vấn đề bồi lấp trước mắt cũng như lâu dài tại một số khu neo đậu tàu thuyền, thuộc khu vực cảngCửa Việt nói riêng cũng như toàn tỉnh nói chung thì giải pháp xã hội hóa việc nạo vét để tạo thuận lợi cho bà con ngư dân là điều cần thiết…

Sau khi kiểm tra thực địa tại Cảng cá Bắc Cửa Việt nghe báo cáo trực tiếp từ các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, nhằm đảm bảo cho tàu thuyền ra, vào cảng cá và khu neo đậu an toàn, giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển hoạt động sản xuất, góp phần ổn định sinh kế, giữ vững an ninh chính trị vùng ven biển, thì việc giải quyết vấn đề bồi lấp luồng lạch tại một số khu vực ở thị trấn Cửa Việt nói riêng cũng như toàn tỉnh nói chung là rất cấp thiết. Vì vậy, UBND tỉnh giao sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Gio Linh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý trước mắt cũng như lâu dài theo hướng xã hội hóa và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Giao UBND huyện Gio Linh khẩn trương xây dựng phương án nạo vét luồng lạch (theo hướng xã hội hóa) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn UBND huyện Gio Linh khẩn cấp xây dựng phương án nạo vét luồng lạch, trong đó có biện pháp tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động nạo vét, sản phẩm tận thu trong quá trình nạo vét và tổ chức thẩm địn trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đồng ý về mặt chủ trương mở rộng bãi tắm Cửa Việt và dành quỹ đất thương mại dịch vụ tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt để làm nơi kinh doanh, tại việc làm ổn định sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng ở khu vực thực hiện dự án. Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định hồ sơ dự án để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 10/8/2021. Giao UBND huyện Gio Linh chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và UBND thị trấn Cửa Việt khẩn trương thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm, quy chủ các đối tượng bị ảnh hưởng tại khu vực thực hiện dự án để đảm bảo khởi công dự án trong tháng 10/2021.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác