Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021

21:44, Thứ Sáu, 30-7-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 30/7/2021, Sở Tài chính tổ chức hội nghị giao ban ngành tài chính để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm và thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trong ngành tài chính Quảng Trị. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.

Năm 2021, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong ngành Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh, quyết định UBND tỉnh, Thông tư của Bộ Tài chính thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Ngành Tài chính đã thu được một số kết quả trên các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý doanh nghiệp, Thanh tra tài chính, quản lý giá và công sản, cải cách hành chính...

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 27/6/2021 là 2.975,941 tỷ đồng/dự toán 3.450 tỷ đồng, đạt 86,3% dự toán địa phương và 104% dự toán trung ương, bằng 167,4% cùng kỳ năm 2020.

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 30/6/2021 là 3.843,523 tỷ đồng/dự toán 9.161,970 tỷ đồng, đạt 42% dự toán địa phương và 45% dự toán trung ương, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước.

Các tháng còn lại tháng cuối năm 2021, ngành Tài chính đề ra nhiêm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.500 tỷ đồng, trong đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu cân đối ngân sách địa phương để đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao.

Đảm bảo kinh phí để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chi theo dự toán được HĐND tỉnh giao; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán, tiết kiệm và sắp xếp lại các nhiệm vụ chi ngân sách, dành nguồn chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, khắc phục thiên tai; đảm bảo nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội, dành nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng cấp bách phát sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến nhấn mạnh: Ngành Tài chính phải phải lường trước khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong 6 tháng cuối năm; chú trọng các giải pháp về xây dựng cơ bản; nắm bắt nguyện vọng có chính sách giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này; triển khai kịp thời hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp; thực hiện giải pháp chuyển đổi, khôi phục cho khu kinh tế thương mại Lao Bảo; giải pháp về quản lý tài sản công...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao công tác tài chính ngân sách thời gian qua với những kết quả tích cực, góp phần vào thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời đề nghị ngành Tài chính trong các tháng cuối năm cần cập nhật kịp thời kịch bản tăng trưởng kinh tế, có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; rà soát thể chế, chính sách về tài chính; tăng cường, nắm chắc các nguồn thu, quản lý thu, chống thất thu; xử lý thu hồi nợ đọng thuế… phấn đấu tăng thu tối thiểu so với dự toán; thực hiện các giải pháp tiết kiệm, giảm chi; điều hành chi ngân sách trong dự toán được giao, đẩy mạnh tiến độ giải ngân, đảm bảo thực hiện giải ngân đầu tư công đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đẩy mạnh kinh tế số, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế... Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đặt ra trong năm 2021 cũng như tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Tiến Nhất

Các tin khác