Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở Công thương.

15:40, Thứ Ba, 7-9-2021

(Web Quảng Trị) Sáng 7/9/2021, tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở Công thương. Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương có 3 ứng viên đủ điều kiện tham gia gồm các đồng chí: Lê Nguyễn Hải Dương, Phó Trưởng phòng Tài chính Thương mại, Văn phòng UBND tỉnh; Thái Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Văn phòng Tỉnh ủy và Phạm Văn Trung, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, sở Công thương

Các ứng viên sẽ trải qua 2 phần thi, gồm thi viết và thi trình bày đề án. Trong phần thi viết, các ứng viên sẽ trình bày kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các giải pháp để phát triển lĩnh vực có tính chất mũi nhọn, đột phá trong ngành và một số nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Ở phần thi trình bày đề án, các ứng viên sẽ đánh giá thực trạng, phân tích ưu điểm, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển ngành, chức danh tuyển chọn… Theo kế hoạch, ngày 10/9/2021, các ứng viên sẽ trải qua phần trình bày và bảo vệ đề án.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở nhằm từng bước xây dựng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý một cách bình đẳng, công khai để chọn được những người có phẩm chất, năng lực tốt phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành Công thương Quảng Trị; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc các ứng viên tự tin để hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

Phạm Mỹ Hạnh       

Các tin khác