Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

21:36, Thứ Tư, 13-10-2021

(Web Quảng Trị) Chiều nay 13/10/2021, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm mà Nhân dân đang quan tâm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, định hướng các vấn đề dư luận, công luận quan tâm trong quá trình phát triển các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung phối hợp được hai bên xác định rõ: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ động phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, công tác cán bộ, bảo vệ môi trường, biên giới, hải đảo, độc lập chủ quyền, an ninh, tự do ngôn luận, yếu tố nước ngoài; các vấn đề nổi cộm mà Nhân dân quan tâm. Tuyên truyền phòng, chống COVID-19; các chủ trương, kế hoạch, giải pháp, kết quả đạt được của địa phương trong công tác phòng chống dịch. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương trong phát triển năng lượng, phấn đấu xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung vào năm 2030. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ động phối hợp triển khai các giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan quá trình triển khai các dự án năng lượng mà báo chí, dư luận phản ánh; trước mắt là những vấn đề liên quan thi công các dự án điện gió tại địa bàn huyện Hướng Hoá...

 

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tỉnh khẳng định việc ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh: Trong suốt thời gian qua, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp qua đó có thể thấy rằng vấn đề chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận là vấn đề hết sức quan trọng cần phải được làm tốt, đây được xem là giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí Võ Văn Hưng cũng chỉ ra rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, thì một số chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án cần phải được thông tin kịp thời hơn, quyết liệt hơn để người dân hiểu, tin tưởng và góp phần đắc lực vào quá trình thực hiện. Để làm được điều này, phải có sự hoạch định thông tin, chiến lược thông tin cụ thể, rõ ràng, sát với thực tế. Bên cạnh đó, kịp thời khen ngợi, kích lệ, động viên, nhân rộng việc tốt và đấu tranh quyết liệt với các quan điểm sai trái, thù địch.

Để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh; các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh cụ thể hoá nội dung phối hợp để có sự thống nhất trong thực hiện, đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thống nhất trách nhiệm của hai cơ quan trong thực hiện chương trình phối hợp; trong sự chứng kiến của các đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Đại Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Hồng Hà

Các tin khác