Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ 9

22:5, Thứ Tư, 20-10-2021

(Web Quảng Trị) Sáng 20/10/2021, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các PChủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ chín để rà soát công tác tổ chức, các nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự phiên họp còn có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết, căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 18/6/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021; để chuẩn bị chu đáo, chất lượng và bảo đảm đúng tiến độ các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khoá VIII, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và các cơ quan trung ương trên địa bàn tích cực chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh. Đến nay, về cơ bản, các sở, ban ngành được phân công chủ trì xây dựng các Báo cáo, Đề án đang tiến hành thực hiện theo đúng tiến độ. Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4937/UBND-TH đề xuất nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá VIII, theo đó, có 14 Báo cáo theo luật định và 27 Đán, Báo cáo chuyên đề trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện.

Các PChủ tịch HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã trao đổi, thảo luận về các nội dung trình trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá VIII, trong đó, nhấn mạnh cần phải nêu bật tầm quan trọng, sự cấp thiết và ưu tiên đối với những đề án quan trọng thì đưa lên hàng đầu; cần có sự rà soát, thẩm định chính xác, khoa học các nội dung trong đề án; tính thiết thực, hiệu quả khi đưa vào thực tiễn; thời gian diễn ra kỳ họp; công tác phối hợp trong tổ chức để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII dự kiến tổ chức từ ngày 7-10/12/2021 với thời lượng 3 ngày. Về nội dung kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét và cho ý kiến về các nội dung như: các báo cáo, tờ trình thường kỳ; các đề án trên lĩnh vực kinh tế ngân sách; các đề án chuyên đề trên lĩnh vực văn hóa-xã hội; các đề án chuyên đề trên lĩnh vực pháp chế.

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII là một kỳ họp rất quan trọng. Tinh thần của HĐND tỉnh đó là các nghị quyết mà HĐND tỉnh ban hành phải đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả thực thi trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành các nội dung chương trình kỳ họp đảm bảo quy trình theo luật định; các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, giám sát các nội dung được Thường trực HĐND tỉnh phân công để phục vụ công tác thẩm tra các nội dung kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các nội dung trình kỳ họp; chỉ đạo công tác chuẩn bị các đề án, tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; gửi tài liệu đến Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh chậm nhất 15 ngày trước kỳ họp thứ 5 để phục vụ công tác thẩm tra

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác