Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày lập lại huyện Cam Lộ

10:59, Thứ Tư, 1-12-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 30/11/2021, huyện Cam Lộ đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày lập lại huyện (1/12/1991-1/12/2021). Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng.

Cách đây 30 năm, ngày 1/12/1991 đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong chặng đường đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ khi huyện được lập lại theo Quyết định số 328 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Đông Hà và thành lập lại huyện Cam Lộ.  

Từ một huyện xuất phát điểm thấp về mọi mặt, đến nay Cam Lộ đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội khang trang, hiện đại, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 12%, tốc độ tăng thu ngân sách 14,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn; Đảng bộ huyện đã phát triển cả về chất lượng và số lượng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Đến nay số lượng đảng viên tăng lên gần 3000 đồng chí, sinh hoạt ở 43 tổ chức cơ sở đảng...

Đặc biệt, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đồng thuận vào cuộc tích cực của các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều mô hình mới, cách làm hay đã tạo động lực quan trọng quyết định thành quả trong xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí huy động cho xây dựng nông thôn mới của huyện trên 3000 tỷ đồng. Năm 2019, huyện Cam Lộ vinh dự được công nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả to lớn mà Đảng bộ, Nhân dân Cam Lộ đạt được trong chặng đường 30 năm qua; những thành tích mà Cam Lộ đạt được đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Bước sang giai đoạn mới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI với quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, nhiệm vụ đặt ra cho huyện trong thời gian tới là rất khó khăn, nặng nề. Điều đó đòi hỏi Cam Lộ phải kế thừa và phát huy tốt các thành quả to lớn đã đạt được trong chặng đường 30 năm qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt và mạnh mẽ hơn; không ngừng đổi mới, sáng tạo để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong chặng đường phía trước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; nghiên cứu, định vị rõ hơn vị trí huyện Cam Lộ trong tổng thể tỉnh Quảng Trị và mối quan hệ với các địa phương trong tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế theo hướng bền vững, quan tâm khai thác và phát huy lợi thế về dịch vụ, du lịch. Tạo sự đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện để huy động ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Tiếp tục duy trì những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới... khơi dậy và phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên, niềm tự hào về truyền thống, cốt cách của con người Cam Lộ.

Tiến Nhất

Các tin khác