Thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

3:35, Thứ Bảy, 4-12-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 3/12/2021, Phó Chủ tịch tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng liên quan thẩm định hồ sơ một số dự án trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Các dự án xin chủ trương thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng gồm: Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Vĩnh Tú; Trang trại tổng hợp Cam Lộ; Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Mạnh Linh; Cơ sở hạ tầng khu du lịch dịch vụ Cửa Việt - Cửa Tùng; Tiểu dự án đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ; Dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi Cục thuế huyện Đakrông.

Thảo luận tại cuộc họp, các sở, ngành đã cùng phân tích những vướng mắc cần được tháo gỡ; làm rõ các vấn đề về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thống nhất một số nội dung trong báo cáo đề nghị Hội đồng thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định.

Sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu kín và thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án nói trên.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhằm góp phần đẩy nhanh các công trình phục vụ kinh tế xã hội quan trọng của địa phương nhưng phải tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh cũng như các địa phương liên quan tiếp tục theo dõi, rà soát hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục đảm bảo chặt chẽ trước khi trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích rừng để thực hiện dự án.

Tiến Nhất

Các tin khác