UBND tỉnh nghe báo cáo đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

16:9, Thứ Năm, 30-12-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Sở Xây dựng báo cáo đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tham dự và chủ trì cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức TiếnPhó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Mục tiêu của đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đối với cấp nước đô thị và khu công nghiệp, đến năm 2025 tỉ lệ người dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 97%; cấp nước liên tục 24 giờ đối với các đô thị loại IV trở lên và các đô thị loại V thời gian cấp nước phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế… Đến năm 2030, tỉ lệ người dân đô thị được dùng nước sạch đạt 99%; cấp nước liên tục 24 giờ đối với các đô thị loại IV trở lên và các đô thị loại V thời gian cấp nước phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế…. Đối với cấp nước nông thôn, đến năm 2025 tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 97,5%; 70% dân số vùng nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế với lưu lượng tối thiểu 80 lít/người/ngày đêm. Đến năm 2030 tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 98%; 80% dân số vùng nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế với lưu lượng tối thiểu 80 lít/người/ngày đêm…

Được biết, thời gian qua, công tác đảm bảo cấp nước sạch phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân đã được tỉnh Quảng Trị quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, tỉ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch đạt trung bình khoảng 95%; tỉ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt khoảng 57,14%... Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có duy nhất Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị quản lý 10 nhà máy sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ các đô thị và vùng ven đô thị trong toàn tỉnh với tổng công suất thiết kế 53.200m3/ngày đêm cho 10/13 đô thị được công nhận từ loại V đến loại III trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, một số nhà máy nước hiện nay đã hoạt động vượt quá công suất thiết kế (6/10 nhà máy); công suất khai thác bình quân hiện nay khoảng 52.000 m3/ngày đêm…

Tại cuộc họp, đã có nhiều ý kiến trao đổi về hệ thống cấp nước sạch nông thôn, miền núi; vấn đề rà soát lại hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh; đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” dự kiến sẽ giải quyết nguồn nước sạch cho bao nhiêu xã trên địa bàn tỉnh; nguồn lực, chính sách để thực hiện đề án…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã đề nghị cơ quan chủ trì, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành, đơn vị để tiếp tục hoàn chỉnh đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là đề án rất cần thiết để đảm bảo nguồn nước sạch cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, nên các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần quan tâm tạo điều kiện nhằm hoàn thiện và thực hiện. Thống nhất với giải pháp cấp nước đô thị của đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Về hệ thống cấp nước nông thôn, miền núi nhất là hệ thống cấp nước miền núi cần cập nhật lại các dự án cấp nước lớn trên địa bàn tỉnh để thống kê lại các xã không nằm trong dự án và có giải pháp bổ sung vào đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Các sở, ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm về chính sách, nguồn lực để thực hiện đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác