Triển khai nhiệm vụ thông tin và truyền thông năm 2022

15:45, Thứ Năm, 13-1-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 13/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác TT&TT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, Sở TT&TT đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về định hướng phát triển thông tin và truyền thông tại địa phương; thực hiện đảm bảo chất lượng, thời gian 167/167 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19, đáng chú ý là việc đưa Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh đi vào hoạt động đã giúp lãnh đạo tỉnh cập nhật thông tin kinh tế - xã hội tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương kịp thời…

Hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát triển, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, từng bước hiện đại hóa nền hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin  của người dân.

Công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở ngày càng được tăng cường, các cơ quan báo chí, xuất bản hoạt động theo đúng định hướng của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước và hướng dẫn của Sở TT&TT, hoạt động báo chí, phát thanh và truyền hình, xuất bản và phát hành sách được ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng đến tất cả các vùng miền, đảm bảo cho người dân có cơ hội tiếp cận các thông tin kể cả vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành TT&TT trong năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng cơ chế, chính sách phát triển của ngành có tính chiến lược, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các cam kết của ngành với lãnh đạo tỉnh. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin.

Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai quyết liệt ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu Chương trình cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và phát triển đô thị thông minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. Tập trung đầu tư mở rộng hạ tầng kỹ thuật, hiện đại hóa mạng lưới bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 cho 2 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Sở TT&TT có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Hồng Hà

Các tin khác