Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

22:22, Thứ Năm, 13-1-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả năm “đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao. Hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và huy động nguồn lực xã hội đóng góp vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của Đảng đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong năm 2021.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị trong thời gian tới công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Ban Dân vận các cấp sớm nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy và hướng dẫn triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa bàn; chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cho cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng...

Hồng Hà

Các tin khác