Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 15

9:48, Thứ Bảy, 14-5-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 12/5/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 15 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa VIII và một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự còn có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã báo cáo các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa VIII và trình Thường trực HĐND tỉnh. Bao gồm các nội dung: Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022; Chủ trương đầu tư Dự án Rãnh thoát nước tuyến đường RD-06 đoạn từ vị trí cổng Công ty Cổ phần Kim Tín Quảng Trị đến nút giao với đường tỉnh 73 Đông.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang kết luận: Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào khoảng thời gian từ ngày 20 đến 30/5, thời lượng khoảng 1 ngày. Để kỳ họp thành công tốt đẹp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tham mưu Kế hoạch tổ chức kỳ họp trình thường trực HĐND tỉnh ký ban hành để các cơ quan liên quan chủ động thực hiện. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết theo sự lĩnh vực phân công trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất: về Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách địa phương tại Sở Y tế, nội dung này thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Thống nhất chủ trương cho Ban Quản lý bảo trì giao thông sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp mua 01 xe ô tô bán tải hiệu TOYOTA, số loại HILUX 4x4 với giá tối đa 913.000.000 đồng theo đề nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 1810/UBND-TCTM ngày 22/4/2022.

Thống nhất bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai, ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai và dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 13/4/2022 về việc đề nghị bố trí kinh phí triển khai các giải pháp cấp bách khôi phục khẩn cấp sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ bất thường trong vụ Đông Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông năm 2022…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác