Thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách gắn với mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

4:35, Thứ Sáu, 23-9-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 22/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam Bùi Quang Vinh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tham dự.

Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/NĐ-CP, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng. Từ 02 chương trình tín dụng ban đầu đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 17 chương trình được triển khai và thực hiện. Đã có hơn 464 nghìn lượt khách hàng vay vốn với số tiền hơn 10 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ (đến ngày 31/8/2022) đạt đạt 3.716 tỷ đồng, gấp 23 lần so với thời điểm năm 2003; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 19,8%/năm, bình quân dư nợ đạt gần 54 triệu đồng/ hộ vay, với gần 69 ngàn khách hàng đang còn dư nợ, chiếm gần 50% tổng hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, góp phần giúp cho hơn 66,5 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm cho gần 33 nghìn lao động; giúp cho gần 87 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo hơn 219 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6.302 căn nhà cho hộ nghèo, 757 nhà ở xã hội, 771 lượt lao động được doanh nghiệp vay vốn để trả lương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn đã có tác động to lớn tới các mặt kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1,5% - 2%, đảm bảo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, tạo việc làm.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận của các tổ chức và cá nhân về những kinh nghiệm hoạt động tín dụng chính sách và mô hình sử dụng tín dụng chính sách hiệu quả. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Bùi Quang Vinh đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh cũng như sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị định 78 của Chính phủ; Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức quản lý, xây dựng bộ máy hoạt động vừa hồng vừa chuyên nghiệp với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ; thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số của ngành ngân hàng nhằm đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang khẳng định, kết quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, là một trong những đòn bẩy kinh tế góp phần phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tốt hơn nữa trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương một cách bền vững; thực hiện tốt các chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để NHCSXH hoàn thành nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị cần nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, bám sát các chương trình, nhiệm vụ ở địa phương để triển khai hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Đồng chí đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chung tay đóng góp, tạo lập nguồn vốn để Ngân hàng CSXH cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Không ngừng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ để mỗi cán bộ ngân hàng CSXH thực sự là người bạn tin cậy, gần gũi của người nghèo và đối tượng chính sách khác.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng cờ thi đua cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng năm 2021.

Nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78 của Chính phủ.

 

 Hồng Hà

Các tin khác