Thẩm định nội dung dự án xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

6:24, Thứ Sáu, 25-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án Cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông đập Thanh, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

Dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng làm chủ đầu tư, địa điểm thực hiện tại thị trấn Diên Sanh và xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng.

Tổng diện tích thực hiện dự án hơn 10ha, trong đó có hơn 1,1 ha rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, còn lại hơn 8,9 ha rừng và đất khác ngoài ba loại rừng không thuộc đối tượng chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

Vị trí, địa điểm xin chuyển mục đích sử dụng tại tiểu khu 812TH (thị trấn Diên Sanh) với tổng diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 0,4 ha rừng trồng quy hoạch rừng sản xuất. Diện tích rừng trồng trong khu vực thực hiện dự án là rừng trồng gỗ nhỏ được trồng thuần loài Keo lai.

Tại cuộc họp, thành viên hội đồng thẩm định đề nghị nhà đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ, chú ý thống nhất số liệu hồ sơ thực hiện dự án giữa các báo cáo; bổ sung báo cáo đánh giá sơ bộ về tác động môi trường của dự án theo đúng quy định…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị địa phương, chủ đầu tư làm tốt công tác lấy ý kiến dân cư, bồi trường giải phóng mặt bằng, cũng như đảm bảo hài hòa các yếu tố môi trường, đời sống người dân trong khu vực triển khai dự án.

Sau khi chuyển đổi, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định, khẩn trương trồng rừng thay thế đảm bảo diện tích rừng theo kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát tiến độ trồng rừng thay thế báo cáo UBND tỉnh, tháo gỡ khó khăn (nếu có) đảm bảo cân bằng sinh thái, tỷ lệ che phủ rừng, tránh ảnh hưởng tiến độ trồng rừng thay thế thời gian đến. Chi Cục Kiểm lâm đôn đốc, có kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ rừng, trồng rừng, xử lý thực bì, giám sát chủ rừng đảm bảo chất lượng rừng trồng...

Kết quả, Hội đồng thẩm định bỏ phiếu thông qua hồ sơ trình phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng với dự án Cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông đập Thanh, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

Tiến Nhất

Các tin khác