Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố trên cả nước

15:11, Thứ Sáu, 25-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 25/11/2022, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố trên cả nước năm 2022. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến; Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm.

Hội nghị còn có sự tham dự của hơn 300 đại biểu gồm lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông; các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Trị; đại diện cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố trên cả nước

Hội nghị lần này là diễn đàn để Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm quản lý, triển khai hoạt động của Cổng TTĐT cấp tỉnh. Cũng là dịp để đánh giá lại và khắng định rõ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hệ thống Cổng TTĐT cấp tỉnh.

Thông qua hội nghị, Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố thống nhất đề xuất với cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc triển khai hoạt động của Cổng trên cơ sở các Nghị định, Thông tư vừa được Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành ban hành; đồng thời triển khai các nội dung hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian tiếp theo để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống Cổng TTĐT trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Những năm qua, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT. Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 4/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về Đề án chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Quảng Trị cơ bản thực hiện chuyển đổi số đồng bộ và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, với các nhiệm vụ chủ yếu là phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số, các nền tảng xã hội số.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị đã phát huy là một kênh truyền thông chính thống thông tin đến công chúng về các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, qua đó góp phần định hướng thông tin báo chí và dư luận xã hội, làm cầu nối giao tiếp thông tin hai chiều giữa Chính quyền tỉnh với nhân dân.

Đây là dịp Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị được tiếp xúc, học hỏi các tỉnh đi đầu về phương thức quản lý, tổ chức vận hành Cổng TTĐT, Cổng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố được thành lập, đi vào hoạt động từ năm 2002 đến năm 2013. Trong 63 cổng TTĐT của 63 tỉnh, thành phố có 44 cổng TTĐT thuộc Văn phòng UBND tỉnh, 18 cổng TTĐT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, 1 cổng TTĐT thuộc Tỉnh ủy.

Với chức năng, nhiệm vụ trong việc là cầu nối trao đổi thông tin hai chiều giữa chính quyền với nhân dân, Cổng TTĐT đã liên kết, tích hợp thông tin các trang thành viên của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND cấp huyện bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân có thể khai thác, sử dụng, nắm bắt được chính xác và đầy đủ thông tin về sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cũng như chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, giúp cho các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội.

Hoạt động chính của Cổng TTĐT gồm: Cung cấp thông tin báo chí; Cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu; Cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp; Biên tập, quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo cấp tỉnh đúng theo quy định; Xây dựng bản tin điểm báo hằng ngày để tham mưu, đề xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; Tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí… và một số nhiệm vụ liên quan khác.

Có thể nói Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố đã khẳng định được vị thế, tầm quan trọng trong việc thông tin công tác chỉ đạo, điều hành về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng địa phương; định hướng thông tin và là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến…

Cổng TTĐT đã đi đầu trong việc thực hiện chức năng giao tiếp 2 chiều như các hình thức: Đối thoại, toạ đàm trực tuyến và chuyên mục công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải đáp những câu hỏi, ý kiến của nhân dân về những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó nhiều tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu giúp tỉnh trong công tác định hướng thông tin dư luận; thực hiện các ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử...

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: mô hình tổ chức, quy định chi trả nhuận bút, thù lao đối với cán bộ của Cổng TTĐT và cơ quan đầu mối quản lý Cổng TTĐT các tỉnh, thành trên cả nước; việc xác định chức danh phóng viên, biên tập viên đối với những cán bộ làm công tác nội dung của Cổng TTĐT, cần có cơ chế tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo phóng viên, biên tập viên chính; tổ chức thi nâng hạng cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập, kỹ thuật Cổng TTĐT; định hướng phát triển thông tin trên không gian mạng… Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến hoạt động của Cổng TTĐT với các bộ, ngành liên quan và Cổng TTĐT Chính phủ.

Tiến Nhất

Các tin khác