Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp công dân

15:9, Thứ Năm, 25-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 25/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023. Lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố có công dân đến kiến nghị, phản ánh cùng tham dự buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 10 lượt công dân tham gia kiến nghị, phản ánh. Các ý kiến khiếu nại, kiến nghị tập trung một số nội dung: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, chi trả tiền giải phóng mặt bằng; việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ sau khi thu hồi...

Qua các ý kiến khiếu nại, kiến nghị tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các công dân.

Chỉ đạo tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận các kiến nghị, phản ánh của công dân và trực tiếp trả lời, giải thích cho các công dân hiểu rõ các nội dung. Trên cơ sở đó giao các sở, ngành tham mưu, chỉ đạo UBND các địa phương và thủ trưởng các cơ quan liên quan xử lý, giải quyết theo thẩm quyền pháp luật quy định. UBND thành phố Đông Hà, các huyện, thị xã và các ngành liên quan cần chủ động rà soát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các nội dung không thuộc thẩm quyền, cơ quan chức năng cần có hướng dẫn, trao đổi cụ thể để người dân nắm bắt thông tin thực hiện các quyền của mình theo quy định pháp luật, để đảm bảo được quyền lợi và lợi ích chính đáng của người dân.

Đối với những trường hợp đang trong thời hạn giải quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tích cực giải quyết và có văn bản trả lời kết quả một cách cụ thể, rõ ràng nhằm tránh tình trạng khiếu nại kéo dài.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền cần sớm có báo cáo UBND tỉnh để có hướng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi công dân. Đối với những trường hợp đã giải quyết thấu tình đạt lý nhưng công dân vẫn chưa đồng ý, Ban Tiếp công dân hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết, đồng thời chấm dứt tiếp nhận kiến nghị, phản ánh.

Hồng Hà

Các tin khác