Đại biểu Hà Sỹ Đồng chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

11:15, Thứ Ba, 7-11-2023

(Cổng TTĐT) Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 6/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng về vấn đề điều hành tăng trưởng tín dụng, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) cho rằng Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV năm 2022 có yêu cầu bỏ room tín dụng.

Qua trả lời chất vấn của Thống đốc trong phiên chất vấn sáng 6/11 thì Thống đốc cho biết chưa thể bỏ room tín dụng, hiện nay các phân khúc khác của thị trường tài chính, trái phiếu doanh nghiệp có thể đảm nhận nhu cầu trung và dài hạn của doanh nghiệp, đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết việc duy trì room tín dụng thì có nguy cơ tạo cơ chế xin cho và nảy sinh các tiêu cực khác hay không? Và nếu bỏ room tín dụng này thì khi nào sẽ bỏ?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Hà Sỹ Đồng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức các buổi tọa đàm với chuyên gia và với đại biểu Quốc hội, qua phân tích, đánh giá, các đại biểu đều thống nhất rằng, với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, vốn phụ thuộc vào vốn tín dụng của ngân hàng rất lớn; tỷ lệ dư nợ trên GDP trên 120% GDP và đang ở mức cảnh báo theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế. Nhu cầu vốn này của hệ thống ngân hàng vẫn còn một nguồn vốn dài hạn từ hệ thống ngân hàng. Vì vậy, nếu bỏ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng có thể tín dụng sẽ tăng rất mạnh, có thể rủi ro đối với hệ thống ngân hàng.

Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm và có nhiều hội nghị phát triển thị trường vốn để phát triển phân khúc khác của thị trường vốn như trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo nhu cầu vốn trung và dài hạn. Còn các tổ chức tín dụng chủ yếu cung ứng nguồn vốn ngắn hạn và vốn lưu động.

Để tránh trường hợp tùy ý trong việc phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với tổ chức tín dụng, Ngân hàng nhà nước hàng năm có định hướng nhưng trên cơ sở này cũng có nguyên tắc chung, đó là xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, có một số tiêu chí khác như mặt bằng lãi suất giảm, tham gia vào quá trình tái cấu trúc... sẽ được cộng điểm.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.