Phiên họp thứ 36 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII

13:57, Thứ Tư, 15-11-2023

(Cổng TTĐT) Sáng nay, 15/11/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thứ 36 để rà soát các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự.

Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII dự kiến tổ chức trong 3 ngày đầu tháng 12. Tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 36 vào sáng nay, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định trình HĐND tỉnh 27 nội dung, bao gồm 14 báo cáo theo luật định;13 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư công, tài chính, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp - PTNT, nội vụ, an sinh xã hội, dân tộc và miền núi.

Về cơ bản, các nội dung phục vụ cho kỳ họp đã được các sở, ban, ngành chuẩn bị khẩn trương, tích cực. Văn phòng UBND tỉnh hiện đang rà soát, xin ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh theo từng lĩnh vực phân công để thảo luận, lấy ý kiến tham gia và thống nhất tại phiên họp toàn thể UBND tỉnh sắp tới.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của kỳ họp theo kế hoạch 306 ngày 31/10/2023 của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bỏ Đề án “Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới”, đồng thời bổ sung nội dung các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm và những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu. Đồng thời cơ bản thống nhất với kế hoạch, chương trình và nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII; đồng chí Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: kỳ họp cuối năm có rất nhiều nội dung quan trọng, do đó UBND tỉnh cần chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình thật kỹ lưỡng, đặc biệt là báo cáo tình hình KT- XH, quốc phòng an ninh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; rà soát lại một số kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; kế hoạch thực hiện đầu tư công, tài chính công; việc triển khai các chính sách xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số...

Tập trung tìm các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024; giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 cần có sự tính toán, cân đối kỹ càng để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo đà năng trưởng kinh tế, đưa Quảng Trị vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển, đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Hồng Hà

Các tin khác