Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra thực địa dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

10:20, Thứ Bảy, 24-2-2024

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 23/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã có chuyến kiểm tra thực địa và làm việc với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh; UBND huyện Hải Lăng và các sở ban ngành, đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm sớm thi công dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Tham gia còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã hoàn thành các thủ tục đầu tư gồm: Quy hoạch chi tiết xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phê duyệt thiết kế cơ sở, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (F/S); phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công; đưa dự án ra khỏi khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và người dân đã đồng thuận diện tích 124,43ha/133,67ha (trong đó: đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 118,80ha; người dân đã đồng thuận 5,63ha nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ), Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng đã chi trả là 93,088 tỷ đồng; hiện còn 9,23ha người dân chưa đồng thuận.

Khó khăn vướng mắc còn lại đối với công tác giải phóng mặt bằng của dự án do người dân chưa đồng ý về thời gian tạo lập tài sản nên chưa thống nhất với phương án đền bù. Bên cạnh đó, người dân thuộc diện di dời nơi ở mới chưa đồng tình với giá đất cụ thể; đề nghị nhà nước xem xét giảm giá đất tái định cư, một số hộ dân đề nghị giảm diện tích thửa đất tái định cư để giảm số tiền phải nộp khi di dời đến nơi ở mới…

Đối với các thủ tục pháp lý liên quan đến các bộ ngành Trung ương, các ngành liên quan đang chờ văn bản trả lời của các cơ quan chức năng.

Sau khi đi kiểm tra thực địa và nghe Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Hải Lăng, MTIP báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án; các khó khăn, vướng mắc; kiến nghị đề xuất; Ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Khu bến cảng Mỹ Thủy là công trình giao thông rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực; là cửa ngõ thông ra Biển Đông trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Hiện nay nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây qua cảng biển Quảng Trị và cảng biển khu vực miền Trung ngày một tăng cao; đặc biệt là vận chuyển than đá với khối lượng lớn từ tỉnh Sekông (Lào) qua các cửa khẩu Việt Nam đã trở thành vấn đề rất cấp thiết. Đây là cơ hội lớn, là động lực thúc đẩy việc đầu tư xây dựng hoàn thành đưa Khu bến cảng Mỹ Thủy đi vào hoạt động.

Để sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đảm bảo điều kiện tổ chức thi công dự án vào ngày 25/3/2024; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị và MTIP cần tích cực hơn nữa, tập trung nhân lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong Quý I/2024.

Đối với các vướng mắc liên quan đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giao sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham gia cụ thể vào các nội dung liên quan. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu đối với phần cát làm vật liệu san lấp.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao UBND huyện Hải Lăng tích cực tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo kịp tiến độ bàn giao mặt bằng, giao đất cho Nhà đầu tư tổ chức thi công dự án.

Đối với diện tích đất 9,23ha người dân chưa đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng, huyện căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, tập trung nhân lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 5/3/2024.

Về công tác tái định cư, giao UBND huyện Hải Lăng khẩn trương hoàn thành phương án giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong giai đoạn 1 của dự án, hoàn thành trước ngày 01/3/2024.

Giao các các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp tích cực hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Hải Lăng giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời nếu UBND huyện đề xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng yêu cầu MTIP căn cứ các văn bản đã cam kết, phối hợp các sở, ban, ngành tập trung hoàn thành các thủ tục còn lại, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát... đảm bảo các điều kiện theo quy định để khởi công vào ngày 25/3/2024.

Phạm Mỹ Hạnh   

Các tin khác