Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

9:41, Thứ Ba, 12-3-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 11/3/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 88.587 hội viên, có 814 chi hội, trong đó có 15 chi hội nghề nghiệp và 107 tổ hội nghề nghiệp.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 27.482 hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng trên 156 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được Hội hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng; các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vừa làm giàu cho gia đình, vừa giúp đỡ các hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương để vươn lên thoát nghèo.

Các cấp Hội đã phối hợp xây dựng trên 96 mô hình điển hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGap; mô hình kinh tế tập thể do Hội hướng dẫn, hỗ trợ các mô hình sản xuất gắn cây con chủ lực tỉnh nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng mỗi năm; cơ sở Hội vận động và xây dựng được 22 Hợp tác xã, tổ hợp xã có 203 hội viên, nông dân tham gia...  

Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh đề ra các nhiệm vụ chính: Tiếp tục chủ động xây dựng cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của tỉnh; của huyện, thị, thành phố về cải cách hành chính; chuyển đổi số; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Phối hợp tuyên truyền có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, nông dân về Lễ hội vì Hòa Bình, kỷ niệm ngày truyền thống của quê hương, đất nước, của Hội Nông dân…

Tập trung duy trì và phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025; chuyển mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuổi giá trị với phương châm hành động thiết thực là mỗi vùng mỗi sản phẩm, mỗi xã một sản phẩm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương đánh giá cao hiệu quả hoạt động các mô hình phát triển kinh tế xã hội của Hội Nông dân các cấp trong thời gian qua, đây là những điểm sáng, sát với thực tế đã góp phần giúp nông dân xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục nhân rộng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt là địa bàn vùng sâu vùng xa. Tham mưu cấp ủy chính quyền nâng cao các mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai, hợp tác xã, nông lâm ngư nghiệp đến với người nông dân. Từ đó, tạo ra chuyển biến tích cực, khắc phục tình trạng hội viên nông dân vi phạm pháp luật.

Rà soát, bãi bỏ hoặc có kế hoạch chuyển đổi các mô hình kinh tế hoạt động yếu kém. Phát huy hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân với các Sở, ngành; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn… 

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị Hội Nông dân tiếp tục tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của Trung ương Hội về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả, các gương điển hình trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần hỗ trợ xây dựng, phát triển các tiêu chí liên quan đến nông dân trong xây dựng nông thôn mới, trong đó nông dân đóng vai trò chủ chốt. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo việc làm cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tuyên truyền các điểm mới về Luật Đất đai, Luật Dân chủ cơ sở, Luật Hợp tác xã kiểu mới… để nông dân nắm bắt hiểu rõ, áp dụng hiệu quả vào thực tế. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ Hội Nông dân các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với Hội Nông dân trên các lĩnh vực liên quan để Hội có điều kiện phát triển tốt hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường…

Tiến Nhất

Các tin khác