Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, khóa XVII

21:37, Thứ Ba, 16-4-2024

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 16/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 để thông qua 4 Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.


Các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các Vụ địa phương tại Đà Nẵng, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Đồng thời, Bộ Chính trị đã ban hành các Kế hoạch cụ thể thực hiện 4 Nghị quyết nói trên với các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể và lộ trình thực hiện.

Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến các dự thảo Chương trình hành động. Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ, đánh giá tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; sự khách quan, đúng đắn của việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mới của Trung ương về vấn đề đặc biệt quan trọng này. Từ đó, xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trong thời kỳ mới.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình mới, yêu cầu, nhiệm vụ mới, sự phát triển và thay đổi về nhu cầu, lợi ích của các giai tầng xã hội hiện nay; những kết quả, thành tựu chủ yếu cần tiếp tục được phát huy; những hạn chế, khuyết điểm cần sớm được khắc phục, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra và cách thức tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đại biểu đã tập trung phân tích bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, nhất là đặc điểm tình hình của tỉnh để thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh, xây dựng một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho phù hợp với tình hình mới.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, các đại biểu đã có đánh giá khách quan, toàn diện về xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh thời gian qua; bổ sung, phát triển những nội dung mới, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ trí thức với thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 3 đảng bộ cấp huyện đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh,  để đưa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện chương trình hành động để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, thực hiện trong toàn Đảng bộ. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy; kịp thời xây dựng kế hoạch của cấp mình để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chương  trình hành động gắn với các nội dung đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 2 tổ chức cơ sở đảng, 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2019 -2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, đổi mới sáng tạo, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã trao tặng Bằng khen cho 3 đảng bộ cấp huyện đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; tặng cờ cho 3 tổ chức cơ sở đảng và Bằng khen cho 2 tổ chức cơ sở đảng, 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2019 -2023.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác