Cam Lộ: Triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

15:54, Thứ Ba, 19-5-2020

Ngày 18/5/2020, UBND huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với các điểm cầu ở các xã, thị trấn trên điạ bàn huyện.
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Theo đó, các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được thực hiện trên nguyên tắc hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch; việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách....

Trên cơ sở đó, UBND huyện Cam Lộ giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các đối tượng, lập danh sách, triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục đảm bảo chính xác, minh bạch, kịp thời, không để sai sót hoặc trùng đối tượng dựa trên tinh thần dân chủ, công bằng, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách, gây mất lòng tin trong quần chúng nhân dân.

Nguồn: http://camlo.quangtri.gov.vn/

Các tin khác