Đại hội Đảng bộ CQCQ huyện Vĩnh Linh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

9:44, Thứ Tư, 3-6-2020

Ngày 2/6/2020, Đảng bộ CQCQ huyện Vĩnh Linh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện, Vũ Văn Phong - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

BCH Đảng bộ CQCQ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Với chức năng lãnh đạo trực tiếp các chi bộ, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc huyện, nhiệm kỳ qua Đảng bộ CQCQ huyện Vĩnh Linh đã lãnh, chỉ đạo các Chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Trong đó, Đảng bộ đã tập trung nhiều giải pháp nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và thực thi pháp luật. Nổi bật trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất toàn huyện tăng bình quân 15,3%/năm, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại hiệu quả cao đã và đang được nhân rộng tại các địa phương; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn huyện đã có 12/15 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu; công nghiệp thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển đúng hướng; thu ngân sách Nhà nước liên tục tăng qua các năm.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đảng bộ đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của BCT về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 48 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 191 đồng chí. Kết quả phân loại hàng năm, 100% chi bộ đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 18,4% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trên 80,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ CQCQ huyện Vĩnh Linh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm để thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ CQCQ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ CQCQ huyện gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Lập tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ CQCQ huyện.

Các tin khác