Hội thảo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

9:9, Thứ Sáu, 8-11-2019

(Web Quảng Trị) Ngày 26/9, Sở Ngoại vụ phối hợp với Tổ chức Y tế Hòa bình (Medipeace) tổ chức hội thảo "Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật Quảng Trị".

 

Tham dự có đại diện Cục bảo trợ xã hội, Bộ LĐ, TB&XH; Viện Phát triển người khuyết tật Hàn Quốc, Viện Phúc lợi xã hội- Phục hồi chức năng Seoul, Hàn Quốc; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, các tổ chức phi chính phủ đang có dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả khảo sát, tính đến tháng 8/2019 tỉnh Quảng Trị có 26.955 người khuyết tật đã được thu thập thông tin và đưa vào phần mềm quản lý. Nhìn chung, phần lớn hộ gia đình có người khuyết tật có mức sống trung bình hoặc nghèo, cận nghèo, đặc biệt là NKT ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số thì càng khó khăn hơn.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện các chính sách của Nhà nước hỗ trợ NKT, trong đó có chương trình trợ cấp xã hội cho NKT nặng, chương trình hỗ trợ vay vốn, thực hiện các chính sách về giáo dục đặc biệt và giáo dục hoà nhập. Tỉnh đã xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận NKT cho 22.706 người, đã giải quyết trợ cấp xã hội cho 15.021 người, 100% NKT đang hưởng  trợ cấp xã hội được cấp thẻ BHYT; 98% NKT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh đó, các cơ quan địa phương và tổ chức xã hội của tỉnh Quảng Trị cũng đã hợp tác với một số tổ chức PCPNN thực hiện các dự án hỗ trợ NKT.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, NKT vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và tiếp cận chưa đầy đủ với một số dịch vụ thiết yếu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm nhằm tăng cường hỗ trợ người khuyết tật tại Quảng Trị.

Qua hội thảo, Sở LĐ,TB&XH Quảng Trị nêu lên sự cần thiết xây dựng dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội-Phục hồi chức năng theo mô hình của Viện Phúc lợi xã hội - Phục hồi chức năng Hàn Quốc nhằm hỗ trợ người khuyết tật một cách toàn diện và lồng ghép. Với mô hình này, người khuyết tật ở Quảng Trị sẽ dễ dàng tiếp cận với dịch vụ phúc lợi xã hội và phục hồi chức năng toàn diện, thực hiện đầy đủ các quyền của mình theo Luật Người khuyết tật và Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Quảng Trị mong muốn phía đối tác Hàn Quốc cũng như các  nhà tài trợ, các bộ, ngành liên quan xem xét để tài trợ thực hiện dự án trong thời gian tới…