Hội thảo chia sẻ và nhân rộng phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực

9:36, Thứ Năm, 21-11-2019

(Web Quảng Trị) Ngày 19/11, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Vùng dự án Plan tỉnh tổ chức hội thảo chia sẻ và nhân rộng phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực cho các xã tham gia dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong các sáng kiến phát triển” trên địa bàn 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.

 

Mục đích của việc tổ chức hội thảo lần này nhằm tạo điều kiện để các đơn vị tham gia dự án được trao đổi những kinh nghiệm, kết quả đạt được, vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực.

Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong các sáng kiến phát triển” được ký kết nhằm mục tiêu giúp cộng đồng hiểu, phát huy thế mạnh, phát triển các hoạt động dựa vào chính năng lực và tài sản vốn có của mình thay vì phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài; giúp xác định các nguồn lực cho sự phát triển của cộng đồng; xây dựng các mô hình sáng kiến phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cộng đồng.

Thực hiện dự án, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Vùng dự án Plan tỉnh triển khai thực hiện hợp phần “Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực” ở địa bàn 16 xã vùng dân tộc thiểu số thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Ban Dân tộc và Vùng dự án Plan Quảng Trị đã hỗ trợ cho đồng bào cách nhìn mới, thay đổi cách tiếp cận, cách làm trong việc xây dựng bản làng nói chung và phát triển kinh tế gia đình nói riêng. Hướng dẫn người dân phương pháp “Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực”, hỗ trợ cho cộng đồng lập kế hoạch phát triển thôn và lồng ghép kế hoạch phát triển thôn vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của xã. Bố trí nguồn kinh phí hợp lí, giúp cho cộng đồng tự tổ chức xây dựng, quản lí, sử dụng các sáng kiến, công trình phù hợp. Thông qua tham gia các hoạt động, triển khai thực hiện các sáng kiến, người dân đã có nhiều kinh nghiệm và tự quyết định hướng phát triển cho cộng đồng.

Tại hội thảo, đại biểu đến từ các xã thuộc vùng dự án đã trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay về phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực. Qua đó lan tỏa các mô hình, sáng kiến hiệu quả đến nhiều cộng đồng trên địa bàn các xã miền núi. Giúp nâng cao năng lực của người dân trong tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Các tin khác