Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

9:7, Thứ Hai, 13-1-2020

Ngày 08/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ,  công chức, viên chức năm 2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng thưởng cho công chức, viên chức.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn cơ sở; nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và kế hoạch 2020; Báo cáo công khai tài chính ngân sách, công đoàn. Nhìn chung trong năm 2019, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.

Hội nghị cũng Thông qua dự thảo về Quy chế chi tiêu nội bộ và nội dung ký kết Giao ước thi đua giữa các phòng chuyên môn và công đoàn.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đạt được trong năm 2019. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, đất nước. Nhiệm vụ, trọng trách của ngành thông tin và truyền thông càng nhiều hơn. Toàn ngành cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm đầu tiên của thập kỷ mới, đồng thời không ngừng sáng tạo, cống hiến, thể hiện vai trò nổi bật của ngành đối với sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở đã khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Ký kết Giao ước thi đua giữa các phòng

Nguồn: http://quangtri-ict.gov.vn/

Các tin khác