EVNCPC phát động cuộc thi viết “Đi cùng ánh sáng”

15:8, Thứ Sáu, 15-5-2020

Hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung (07/10/1975 – 07/10/2020), Tổng công ty phát động tổ chức Cuộc thi viết “Đi cùng ánh sáng”. Các nội dung cụ thể về Thể lệ và tổ chức thực hiện như sau.

A. THỂ LỆ

I. Mục đích: Nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống Tổng công ty Điện lực miền Trung đã xây dựng được trong 45 năm qua; ôn lại chặng đường gian lao nhưng đầy vinh quang, cùng các cột mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Tổng công ty, từ đó khơi dậy niềm tự hào của CBCNV về những thành tựu mà các thế hệ Điện lực miền Trung đã ra sức phấn đấu đạt được; nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng lòng yêu ngành yêu nghề, gắn bó với công việc của CBCNV; đồng thời, để khách hàng và nhân dân thấu hiểu được những nỗ lực và giá trị của Điện lực miền Trung đang ngày đêm cống hiến, để từ đó đồng cảm, sẻ chia và đồng hành cùng Tổng công ty Điện lực miền Trung xây dựng quê hương phát triển bền vững.

II. Đối tượng tham gia thi, tác phẩm và chủ đề: 

1.    Đối tượng tham gia cuộc thi:

Cuộc thi viết được tổ chức dành cho 02 đối tượng tác giả riêng biệt: tác giả nội bộ EVNCPC và tác giả bên ngoài EVNCPC.

1.1. Tác giả nội bộ EVNCPC: Toàn thể CBCNV hiện đang công tác tại các đơn vị thành viên của EVNCPC.

1.2. Tác giả bên ngoài EVNCPC: Mọi công dân Việt Nam có quan tâm đến hoạt động của EVNCPC trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên.

2.    Tác phẩm dự thi:

- Các thể loại văn xuôi: Phóng sự, bút ký, bài phản ánh, ký chân dung, tản văn…;

- Ngôn ngữ: tiếng Việt;

- Bài viết không quá 2000 chữ; ảnh nhân vật, tư liệu (nếu có) và ảnh minh họa liên quan kèm theo bài viết; 

- Tác phẩm chưa được công bố trên bất cứ phương tiện truyền thông nào và chưa tham gia bất kỳ cuộc thi viết nào trước đây. 

- Một tác giả có thể có nhiều bài viết dự thi. Tác giả chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác của nội dung tác phẩm. Tác giả cung cấp thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại, email) kèm theo bài viết.

- EVNCPC được sử dụng các tác phẩm dự thi phục vụ công tác truyền thông của Tổng công ty. Tác giả có tác phẩm được sử dụng hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành của EVNCPC.

3.    Nội dung tác phẩm dự thi:

- Những thành tựu nổi bật và các giá trị truyền thống của EVNCPC trong 45 năm xây dựng và phát triển; những cột mốc quan trọng của EVNCPC;

- Những hồi ức, kỷ niệm, con người, công trình, dự án… gắn với quá trình xây dựng và phát triển của EVNCPC; những kỷ vật, cảm xúc, câu chuyện gợi nhớ về một thời gian khó của ngành điện miền Trung…

- Những công trình, con người, dự án của hôm nay, thể hiện sức sống mãnh liệt của EVNCPC; những bài viết về tinh thần lao động hăng say, tinh thần sáng tạo, cống hiến của tập thể và các cá nhân trong EVNCPC;

- Những tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, những tập thể đoàn kết hoàn thành xuất sắc công việc, tấm gương về người tử tế, người tốt – việc tốt…;

- Những tình cảm, suy ngẫm, ý tưởng… đóng góp vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

III. Phương thức và thời gian tổ chức thi

1. Cuộc thi viết nội bộ EVNCPC: Được tổ chức thành 02 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn 1: Tổ chức thi cấp đơn vị

- Các đơn vị thành viên của EVNCPC thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo để tổ chức thi và chấm thi tại đơn vị;

- Trong quá trình tiếp nhận tác phẩm và chấm thi, đơn vị chọn các tác phẩm đạt chất lượng tốt đăng Trang tin EVNCPC và các đơn vị;

- Thời gian: Từ tháng 3/2020 đến 30/7/2020. 

- Báo cáo kết quả về Tổng công ty chậm nhất ngày 10/8/2020.

1.2. Giai đoạn 2: Tổ chức thi cấp Tổng công ty

- Ban tổ chức cuộc thi của đơn vị chọn các bài dự thi tốt nhất gửi dự thi cấp Tổng công ty. 

- Số lượng: 03 bài/ đơn vị thuộc Khối 1 (các PC và CPSC); 01 bài/ đơn vị thuộc Khối 2 (các đơn vị còn lại và Cơ quan TCT).

- EVNCPC xem xét chấm và lựa chọn bài có chất lượng tốt nhất để trao giải. 

- Thời gian: 

+ Tiếp nhận tác phẩm, tổ chức chấm thi: Từ 10/8 đến 31/8/2020. 

+ Tổng kết, trao giải trong tháng 9/2020.

- Tiếp nhận tác phẩm: Đơn vị gửi công văn dự thi qua CPC-eOffice, đồng thời gửi tác phẩm đến địa chỉ email: truyenthong@cpc.vn.

2. Cuộc thi viết dành cho tác giả bên ngoài EVNCPC: 

- EVNCPC phát động cuộc thi qua các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ tác giả bên ngoài, chọn đăng trên Trang tin EVNCPC và tổ chức chấm thi, chọn tác phẩm để trao giải.

- Thời gian: 

+ Phát động cuộc thi: Tháng 3/2020;

+ Tiếp nhận tác phẩm: Từ tháng 4/2020 – 10/8/2020;

+ Tổ chức chấm thi: Từ 10/8 đến 31/8/2020;

+ Tổng kết, trao giải trong tháng 9/2020. 

- Tiếp nhận tác phẩm: Tác giả gửi bài viết kèm hình ảnh đến email truyenthong@cpc.vn ; tiêu đề email ghi rõ: Bài viết dự thi “Đi cùng ánh sáng”

IV. Giải thưởng:

1.    Cuộc thi nội bộ EVNCPC: 

Cơ cấu giải thưởng, hình thức khen thưởng và mức thưởng cấp đơn vị do đơn vị quyết định. 

Cơ cấu giải thưởng, hình thức và mức thưởng cấp Tổng công ty như sau:

1.1. Giải tập thể: 

Giải dành cho đơn vị có nhiều bài viết hay được đăng Trang tin EVNCPC và có người đạt giải cá nhân.

-    01 giải Nhất: 10 triệu đồng;

-    01 giải Nhì: 07 triệu đồng; 

-    01 giải Ba: 05 triệu đồng.

Hình thức giải thưởng: Giấy khen Tổng công ty và tiền thưởng kèm theo.

1.2. Giải cá nhân:

Ban tổ chức cuộc thi của đơn vị chọn các bài dự thi tốt nhất gửi dự thi cấp Tổng công ty (qua Ban Truyền thông). 

Số lượng: 03 bài/ đơn vị thuộc Khối 1; 01 bài/ đơn vị thuộc Khối 2.

EVNCPC xem xét chấm và lựa chọn 10 bài có chất lượng tốt nhất để trao giải. 

Cơ cấu giải thưởng: 

-    01 giải Nhất: 10 triệu đồng; 

-    01 giải Nhì: 07 triệu đồng; 

-    01 giải Ba: 05 triệu đồng; 

-    07 giải Khuyến khích: 01 triệu đồng.

Hình thức giải thưởng: Giấy khen Tổng công ty và tiền thưởng kèm theo.

2. Giải thưởng cuộc thi dành cho tác giả bên ngoài

Cơ cấu giải thưởng: 

-    01 giải Nhất: 10 triệu đồng; 

-    02 giải Nhì: 07 triệu đồng; 

-    03 giải Ba: 05 triệu đồng; 

Hình thức giải thưởng: Giấy khen Tổng công ty và tiền thưởng kèm theo.

V. Ban giám khảo

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ ra Quyết định thành lập Ban giám khảo cuộc thi với các thành phần như sau:

1. Tổng giám đốc - Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập EVNCPC;

2. Lãnh đạo Ban Truyền thông và các biên tập viên tại Ban Truyền thông;

3. Giám khảo bên ngoài do Tổng công ty mời.

B. THỰC HIỆN

Các đơn vị thành viên EVNCPC thực hiện các nội dung sau:

- Phổ biến Thể lệ cuộc thi và tổ chức cuộc thi viết nội bộ tại đơn vị;

- Chọn tác phẩm đạt chất lượng tốt đăng Trang tin EVNCPC và các đơn vị xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc thi;

- Báo cáo kết quả và chọn tác phẩm gửi dự thi cấp Tổng công ty theo quy định;

- Liên hệ các cán bộ hưu trí đã từng công tác tại đơn vị để giới thiệu về cuộc thi; hướng dẫn, hỗ trợ tham gia thi nếu các cán bộ hưu trí yêu cầu. Các tuyên truyền viên của đơn vị có thể phối hợp, hỗ trợ về nghiệp vụ để khai thác và tái hiện những câu chuyên chuyện hay về đơn vị, về ngành điện miền Trung.

Các tin khác