Sở Ngoại Vụ: Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Phục vụ Đối ngoại tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng và Trung tâm dịch vụ đối ngoại Thừa Thiên Huế

8:53, Thứ Hai, 25-5-2020

Vào chiều ngày 15/5/2020 tại Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Thừa Thiên Huế. Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thuý Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, ông Trần Công Phú, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, bà Nguyễn Triều Thương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị. Về phía ba đơn vị ký kết có ông Trần Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, ông Đặng Thanh Phú, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị cùng đội ngũ cán bộ của ba Trung tâm.

Ý tưởng về việc ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị, và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Thừa Thiên Huế được nhen nhóm ban đầu vào cuối năm 2019, xuất phát đơn giản thông qua các chuyến thăm hỏi của lãnh đạo ba đơn vị, với mục đích ban đầu là nhằm chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực dịch vụ công đối ngoại tại ba địa phương. Sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, có tính hệ thống, khoa học dựa trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, có tính xây dựng, ý tưởng phôi thai ban đầu đã dần chuyển thành một bản Thoả thuận hợp tác với mục đích, nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai ký kết cụ thể.

Được sự quan tâm, cho phép của lãnh đạo Sở Ngoại vụ ba địa phương là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 15/5/2020, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị đã cùng ký kết Thỏa thuận nhằm tạo cơ sở cho việc phối hợp triển khai hiệu quả công tác đối ngoại tại Đà Nẵng, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dịch vụ công về đối ngoại cũng như các nội dung tham mưu trên lĩnh vực đối ngoại tại các địa phương.

Hy vọng lễ ký kết Thoả thuận hợp tác sẽ là dấu mốc quan trọng để ba Trung tâm khai thác được tối đa những lợi thế của mình, cùng bắt tay để mở ra một chương mới trong quá trình hợp tác triển khai các dịch vụ cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực đối ngoại tại ba địa phương trong thời gian tới.

Nguồn: http://songoaivu.quangtri.gov.vn/

Các tin khác