Sở Y Tế: Khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị có thành tích xuất sắc trong phòng chống Covid-19

14:4, Thứ Ba, 9-6-2020

Vừa qua, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị và Ban Chấp hành Công đoàn ngành y tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị có thành tích trong phòng chống Covid-19.

Theo đó, đã có 2 tập thể là Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và khoa Xét nghiệm-chẩn đoán hình ảnh-thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng 3 đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen; 2 tập thể là khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, khoa Kiểm dịch y tế quốc tế và 3 cá nhân của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được Công đoàn ngành y tế tỉnh Quảng Trị trao tặng Giấy khen.

Việc tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong phòng chống Covid-19 của các cấp Công đoàn nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo cũng như kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích, đóng góp, nỗ lực của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, viên chức-người lao động trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn: http://dohquangtri.gov.vn/

Các tin khác