Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 -2025

3:30, Thứ Bảy, 13-6-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 12/6/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Trong đó đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, quản lý môi trường biển, hải đảo, khí tượng thủy văn…; đóng góp khoảng 35% nguồn thu ngân sách của tỉnh từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường (nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2020 do tỉnh quản lý khoảng 1.128 tỷ đồng), góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của ngành; chú trọng việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, qua đó đã cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)…

Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2015 - 2020, Sở TN&MT Quảng Trị đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, cờ thi đua cấp tỉnh, tập thể lao động xuất sắc và nhiều bằng khen khác; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở TN&MT Quảng Trị đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như: 100% hồ sơ hợp lệ của tổ chức; 99% hồ sơ hộ gia đình được giải quyết đúng thời hạn; 100% số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết theo quy định; đến cuối nhiệm kỳ, tất cả các trung tâm hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên, ngày càng cải thiện PCI trong lĩnh vực TN&MT, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 ủy viên. Ông Nguyễn Trường Khoa, Bí thư Đảng uỷ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiến Nhất

Các tin khác