Hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:50, Thứ Ba, 23-6-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 23/6/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Luật TCTT được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1.7.2018 nhằm thúc đẩy tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp với sự tham gia của người dân trong quản trị công.

Từ năm 2018 đến nay, công tác triển khai Luật TCTT trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Việc thực thi Luật TCTT diễn ra trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, song song với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước nên thuận lợi trong việc lập, cập nhật, công khai, khai thác và cung cấp thông tin cho công dân.

Tính đến ngày 30/4/2020, tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Luật TCTT.  Ở cả cấp tỉnh và huyện đều đẩy mạnh thực hiện tập huấn, tuyên truyền về Luật TCTT.

Kết quả thực hiện Luật TCTT cho thấy, ở cấp tỉnh có 12/19 cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế nội bộ về cung cấp thông tin với đầy đủ các nội dung. Ở cấp huyện, có 102/110 cơ quan, đơn vị cấp huyện và 107/125 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã ban hành quy chế nội bộ về cung cấp thông tin với đầy đủ các nội dung như yêu cầu. Cùng với việc ban hành, công bố công khai quy chế nội bộ về cung cấp thông tin, một số nội dung khác cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả, như: công tác phân công và công khai đầu mối cung cấp thông tin; lập chuyên mục tiếp cận thông tin; lập, duy trì và cập nhật danh mục thông tin được công khai và thông tin được tiếp cận có điều kiện. Các đơn vị đã bố trí nơi tiếp nhận yêu cầu, trả kết quả cung cấp thông tin cho công dân tại nơi làm việc của cán bộ đầu mối cung cấp thông tin. Thực hiện công khai và cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc tiếp cận thông tin…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến các giải pháp thực thi Luật TCTT của các cơ quan, đơn vị; giải pháp nhằm thúc đẩy thực thi Luật TCTT. Hội thảo cũng tập trung làm rõ những khó khăn trong thực hiện Luật TCTT, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, kế hoạch thúc đẩy triển khai thực hiện Luật TCTT trong thời gian tới.

Hồng Hà

Các tin khác