Cục Thống kê Quảng Trị trực báo về điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

18:7, Thứ Hai, 6-7-2020

(Web Quảng Trị) Sáng ngày 6/7/2020, Cục Thống kê Quảng Trị đã tổ chức trực báo về điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Để phục vụ tốt cuộc điều tra này, cùng với cả nước, từ ngày 1/7/2020, Cục Thống kê Quảng Trị đã tổ chức tập huấn rà soát sơ đồ thống kê, chuẩn bị cơ sở vật chất và huy động lực lượng 267 điều tra viên từ tỉnh đến cơ sở và 52 giám sát viên các cấp. Đến nay, sau 5 ngày triển khai thực hiện, toàn tỉnh đạt tiến độ gần 30%, cơ bản sẽ hoàn thành cuộc điều tra trước ngày 15/7 tới. Đại diện Chi Cục Thống kê của các huyện thị cũng đã trực tiếp trao đổi, chỉ ra các mặt thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện cuộc điều tra. Trong đó, nhiều khó khăn bất cập như: thiếu sự phối hợp giữa các ngành và địa phương trong quá trình điều tra;  phiếu điều tra mẫu còn nhiều sai sót hoặc nội dung chưa sát gây khó khăn cho việc điều tra; nghiệp vụ điều tra của một số điều tra viên còn chưa cao cũng là một trở ngại trong quá trình điều tra.

Tại buổi trực báo, đại diện Tổng Cục Thống kê Việt Nam cho biết sẽ trực tiếp về giám sát nắm bắt những thuận lợi và khó khăn trong quá trình điều tra tại Quảng Trị, từ đó có những giải pháp hỗ trợ kịp thời để cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ  2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt hiệu quả cao nhất.

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin tối đa 20 ngày, bắt đầu từ ngày 1/7/2020 và kết thúc chậm nhất ngày 20/7/2020. Dự kiến, tổng hợp và công bố số liệu sơ bộ các chỉ tiêu chủ yếu vào tháng 12/2020; công bố số liệu chính thức vào tháng 3/2021.

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp (quy định chu kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là 10 năm) theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành, theo Quyết định số 43/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc điều tra nhằm đáp ứng ba mục đích chính là tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác