Sở TN&MT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

2:58, Thứ Bảy, 18-7-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 17/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị tổng hết hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các giải pháp thực hiện.

6 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực. Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định và trực tiếp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 97 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định.

Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cho 8/10 đơn vị cấp huyện; bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cho 8 dự án tại các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa.

Cũng trong 6 tháng đầu, Sở đã tiếp nhận 22 hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, 17 hồ sơ trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng quy trình và thời gian quy định

Đã tiếp nhận và xử lý 20 hồ sơ về tài nguyên khoáng sản. Trong đó, đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 8 hồ sơ, đang thụ lý và giải quyết 12 hồ sơ. Thẩm định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 2 mỏ khoáng sản và 1 dự án nạo vét với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, ngành TN&MT đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra tình hình sử dụng đất thực hiện dự án 9 tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra có 3 tổ chức chưa đưa đất vào sử dụng nhưng đủ điều kiện gia hạn theo quy định của Luật Đất đai 2013, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh gia hạn theo quy định; có 2 tổ chức không đăng ký biến động đất đai. Xử lý vi phạm hành chính 14 triệu đồng đối với 2 tổ chức.

6 tháng cuối năm, Sở TN&MT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, thông qua danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, đất có rừng đặc dụng tại kỳ họp giữa năm và cuối năm 2020. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường theo ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát các sự cố môi trường; xác nhận hoàn thành xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Sở và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội…

Tiến Nhất

Các tin khác