6 tháng đầu năm 2021: Tổng thu nội địa trên địa bàn Quảng Trị tăng 32,79% so với cùng kỳ năm 2020

17:5, Thứ Tư, 30-6-2021

(Web Quảng Trị)  Cục trưởng Cục Thuế Quảng Trị Nguyễn Ngọc Tú vừa cho biết, năm 2021 Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao dự toán thu ngân sách cho Cục Thuế là 2.381,1 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao là 2.970 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.782,52 tỷ đồng, bằng 74,86% so với dự toán pháp lệnh, bằng 60,02% so với dự toán HĐND và tăng 32,79% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số ước đạt 1.128,22 tỷ đồng, bằng 61,28% so với dự toán pháp lệnh, bằng 56,13% so với dự toán HĐND và tăng 35,55% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Thuế Quảng Trị xác định, nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 của Cục Thuế vẫn còn rất nặng nề do điều kiện tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ngoài nỗ lực của toàn ngành, Cục Thuế Quảng Trị sẽ chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tiến đ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế. Xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và biện pháp quản lý thu hiệu quả. Đồng thời kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp ở đa phương cùng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách…

Cục Thuế Quảng Trị cũng đề xuất UBND tỉnh xây dựng và ban hành cơ chế trao đổi thông tin bằng điện tử giữa cơ quan Thuế với cơ quan Tài chính - Kế hoạch cấp huyện về thông tin cấp Giấy phép kinh doanh hộ/cá nhân kinh doanh; trao đổi thông tin về cấp Giấy phép xây dựng giữa cơ quan Thuế với cơ quan quản lý xây dựng để tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế hộ/ cá nhân kinh doanh, công tác quản lý thuế đối với nhà thầu xây dựng bảnnhân. Chỉ đạo các ngành tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất nhưng không tổ chức triển khai thực hiện dự án. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các cơ quan Thuế để chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên, khoáng sản…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác