Điều chỉnh phương án dạy học đối với giáo viên và học sinh lưu trú trên địa bàn thành phố Đông Hà

14:44, Thứ Bảy, 4-9-2021

(Web Quảng Trị) Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Hiệu trưởng trường Phổ thông liên cấp CĐSP Quảng Trị; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố về việc điều chỉnh phương án dạy học đối với giáo viên và học sinh lưu trú trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà có dấu hiệu diễn biến khó lường. Tiếp tục thực hiện thực hiện Công văn số 3896/UBND-VX ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 3907/UBND -VX ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Giáo và Đào tạo về công tác tựu trường, khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022, trong đó điều chỉnh một số nội dung sau:

Các cơ sở giáo dục ngoài địa bàn thành phố Đông Hà có giáo viên hiện đang lưu trú tại địa bàn thành phố Đông Hà yêu cầu các giáo viên này không đến trường, bố trí thời khóa biểu và hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, có thể kết hợp dạy trực tiếp với trực tuyến hoặc dạy trực tiếp 01 buổi/ ngày. Các giáo viên này chỉ đến trường và dạy học trực tiếp khi tình tình dịch Covid-19 ở Đông Hà ổn định trở lại.

Đối với học sinh đang lưu trú tại địa bàn thành phố Đông Hà đang học tập tại các cơ sở giáo dục ngoài địa bàn thành phố Đông Hà, nhà trường yêu cầu các học sinh này không đến trường, bố trí phân nhóm theo lớp và cử giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ chương trình theo kế hoạch của nhà trường. Khi tình tình dịch Covid-19 ở Đông Hà ổn định trở lại, các trường tập trung học sinh, triển khai dạy trực tiếp bổ sung nội dung kiến thức cho các em.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình, chỉ đạo kịp thời, sát sao các cơ sở giáo dục trực thuộc chủ động lựa chọn các phương án dạy học thích hợp; đồng thời báo cáo nhanh tình hình đầu năm học về Sở Giáo dục và Đào tạo vào trước 11h ngày 06/9/2021.

Hồng Hà 

Các tin khác