Đóng điện thành công đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo

22:30, Thứ Sáu, 1-10-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 1/10/2021, Công ty Truyền tải điện 2 phối hợp với Ban quản lý các công trình điện miền Trung, Trung tâm điều độ Quốc gia, Trung tâm điều độ miền Trung và các nhà thầu thi công nghiệm thu đóng điện thành công đường dây 220kV mạch kép Đông Hà - Lao Bảo.

Được biết trước đó, ngày  30/6/2021, Ban quản lý các công trình điện miền Trung đã phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện công trình máy biến áp AT2 (220 kV - 250 MVA) và ngày 13/9/2021 đã hoàn thành đóng điện thành công máy biến áp AT1 (220kV- 250MW), trạm biến áp (TBA) 220 kV Lao Bảo.

Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo được xây dựng tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Dự án có quy mô xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110/22 kV với quy mô 2 máy biến áp, công suất mỗi máy 250 MVA. Phần đường dây 220 kV mạch kép Đông Hà - Lao Bảo được xây dựng mới, tổng chiều dài 47,3 km, với 124 vị trí cột, đi qua các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành khi công trình hoàn thành.

Việc hoàn thành Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho các nhà máy điện gió vận hành thương mại (COD) trước ngày 1/11/2021. Hiện có 17 nhà máy điện gió trong khu vực đăng ký truyền tải điện về TBA 220 kV Lao Bảo. Cùng với đó, dự án góp phần truyền tải công suất các nhà máy điện gió, các nhà máy thủy điện phía Tây tỉnh Quảng Trị lên hệ thống điện quốc gia; góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phụ tải tỉnh Quảng Trị; nâng cao năng lực truyền tải và giảm tổn thất cho lưới điện khu vực.

Phạm Mỹ Hạnh
 

Các tin khác