Hội thảo tham vấn góp ý dự thảo “Khung định hướng quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050”

10:57, Thứ Tư, 1-12-2021

(Web Quảng Trị) Sáng 30/11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thảo tham vấn góp ý dự thảo “Khung định hướng quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị cho biết, Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII làm cơ sở để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển. Đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực con người, nguồn tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tại hội thảo, trên cơ sở khung định hướng quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 do Liên danh các đơn vị tư vấn trình bày, các đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm sớm hoàn thiện dự thảo quy hoạch tỉnh. Các đại biểu tham dự đã tập trung đánh giá thực trạng, phân tích, dự báo về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đặc thù của tỉnh; xây dựng phương án phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn, xây dựng và lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội; xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh…

Được biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, UBND tỉnh đã lựa chọn và ký hợp đồng với liên danh tư vấn gồm: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp; Viện năng lượng, Bộ Công thương; Công ty tư vấn TEDY… Cùng với đó, nhiều công ty tư vấn quốc tế gồm Liên danh tư vấn Sakae Advisory và Surbara Jurong tham gia về ý tưởng, tham gia vào quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác