Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX năm 2020 – 2021

20:4, Thứ Tư, 11-11-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 11/11/2020, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX năm 2020 – 2021.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã thông qua thể lệ hội thi; phân công các thành viên Ban tổ chức hội thi; dự thảo kế hoạch, nội dung triển khai hội thi. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm triển khai hội thi đạt kết quả cao.

Theo đó, có 6 lĩnh vực dự thi gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hoá chất, năng lượng; nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; giáo dục và đào tạo.

Đối tượng dự thi gồm 3 nhóm: Các tập thể, cá nhân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt thành phần, dân tộc, nghề nghiệp. Có các công trình, đề tài, giải pháp khoa học, kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Quảng Trị từ năm 2015 đến nay. 

Các tổ chức của Việt Nam đã đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền dự thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật đó. Khi giải pháp do nhóm tác giả tạo ra được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi, tập thể tác giả phải ủy quyền cho một tác giả đại diện để lập hồ sơ đăng ký dự thi.

Những công trình đề tài giải pháp tại các hội thi sáng tạo khoa học công nghệ, hội thi sáng tạo kỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên đã đạt giải thì không được tham gia hội thi lần này. 

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi có 3 tiêu chuẩn chính đó là: Có tính mới, sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam. Có khả năng áp dụng trong điều kiện Việt Nam. Có hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (cúp và tiền thưởng 18 triệu đồng); 1 giải Nhì (cúp và tiền thưởng 12 triệu đồng); 1 giải Ba (cúp và tiền thưởng 8 triệu đồng). Các tác giả và đồng tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ nay đến hết 30/6/2021; chấm giải pháp dự thi vào tháng 7/2021 và tổng kết và trao giải vào tháng 12/2021. 

Tiến Nhất

Các tin khác