Đồng ý cho Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ thuê đất để thực hiện dự án

9:9, Thứ Năm, 25-3-2021

Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất tại Quyết định số 654/QĐ-UBND (Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 10/6/2020).

Bản đồ quy hoạch phân lô CCN Cam Thành (ảnh: http://camlo.quangtri.gov.vn/)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ thuê 13.521m2 đất tại Cụm công nghiệp Cam Thành để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất với thời hạn thuê đất đến ngày 10/6/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 01/3/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 18/3/2021.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong khu đất có 511m2 nằm trong hành lang lưới điện cao áp, Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ không được xây dựng công trình, việc sử dụng đất phải đảm bảo các quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan…(chi tiết văn bản).

Các tin khác